Dualar

Kategori » Dualar

Esmaül Hüsna Sırları

 

Esmaül Hüsna Nedir?

Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.

 
İnsanlar neden Allah’ı zikretmelidir?

Kâinatın Yaratıcısı olan Allah, sadece insanları ve cinleri kendisine iman etsinler ve istikamet üzere yaşasınlar diye yarattığını belirterek bunun dışında yarattığı her varlığı tek görevi Allah’a kulluk olan insanlara hizmet etsinler diye yaratmıştır. Biz insanlar hayvanların ve nebatatın hep aynı sürede hiç aksatmadan kendilerine verilen görevleri yaptığına şahit oluruz.
 
Misalle izah etmek gerekirse bir arının ‘’ben bal yapmak istemiyorum’’, ya da bir ineğin ‘’bugün süt vermeyeceğim’’ deme lüksü yoktur. Çünkü onlar Rabbin isteği ile ve tükenmeyen hazineleri sayesinde görevlerini hiç aksatmadan biz insanlığa ballarını ve sütlerini yedirip içirmeye devam ederler.
 
Yine bunun gibi yaratılan pek çok hayvan da vardır ki bizler yaratılışının gayesini bilmeden gereksiz olduğunu düşünürüz. Hâlbuki durum böyle değildir. Allah o hayvanları da kâinatın hizmeti için yaratmıştır ve araştırmalar sonucu fark edildiği gibi yılanın varlığının dahi ozon açısından yine insana fayda sağlayan bir yönü vardır.


Görüldüğü gibi kâinatta her şey insanın emrine yaratılmış ve biz insanlar da Allah’ı çokça zikretmek ve ibadet etmek ile mükellef kılınmışsak yapılması gereken şey, Allah’ın isimlerine ve bir ayette de ifade edildiği gibi Allah’ın ipine sıkı sıkıya bağlanmak olmalıdır.


Nasıl bir insana seslenmeden kendisinin size cevap vermesini bekleyemezsiniz, Hak katında da değeriniz, Allah’a ne kadar seslendiğiniz ya da ne kadar içten seslendiğiniz ile doğru orantılı olacaktır.

Bu açıdan hadiseleri değerlendirdiğimizde yukarıda da bahsettiğimiz gibi Yaratıcı’nın 99 isminin her biri farklı isteklerimizi gidermek için muktedir ve belirlenen ölçülerde tekrarlandığında istenilen amaçlara ulaşmada hem maddi hem manevi rehberdir.

Bu yazımızda da sizlere detaylı olarak Allah’ın mübarek 99 ismini, bu ismi şeriflerin anlamlarını ve günlük olarak hangi sayılarda zikredildiği takdirde maddi manevi hastalıklara yine Allah’ın izniyle şifa olacağını anlatmaya çalışacağız.


Bismillahirrahmanirrahim;

ALLAH: Tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimdir.)

 

ER RAHMAN: Bütün yaratılmışlar için hayır ve merhameti tercih eden

ER- RAHİM: Büyük nimetler veren ve merhametli

EL-MELİK: Bütün kâinatın sahibi ve hükümdarı

EL-KUDDÜS: gafletten ve hatadan arınmış ve tertemiz

ES-SELAM: Cennetteki kullarına selam eden ve selamete çıkaran

EL-MÜ’MİN: Gönüllerde iman etme isteği uyandıran, sığınanları koruma altına alıp ferahlatan

EL- MÜHEYMİN: Koruyan ve gözeten anlamlarına gelir

EL- AZİZ: Mağlup edilmesine imkân olmayan Galip

EL- CEBBAR: Dilediğini zorla yaptıran ve tüm eksikleri tamamlayan

EL- MÜTEKEBBİR: Her hadisede büyüklüğünü gösteren

EL- HALIK: Bütün varlığı yoktan var eden şekillendiren, halkeden anlamlarına gelir

EL- BARİ: Her şeyi birbirine uygun yaratan

EL-MUSAVVİR: Her şeye bir biçim ve özellik veren

EL- GAFFAR: Marifeti çok olan

EL- KAHHAR: Her istediğini istediği anda yapmaya muktedir olan

EL-VEHHAB: Nimeti sonsuz olan

ER-REZZAK: Yaratılmışlara pek çok faydalanılacak şey ihsan eden

EL- FETTAH: Zorlukları kolaylaştıran anlamına gelir

EL- ALİM: Her şeyi çok iyi bilen

EL-KABID: Kabıd sıkan bunaltan ve daraltan

EL-BASIT: Açan genişleten

EL-HAFIZ: Yukarıdan aşağı indiren ve alçaltan

ER-RAFİ: Yukarı kaldıran ve yükselten

EL-MUİZ: İzzet veren ve ağırlayan

EL MUZİLL: Zelil eden alçaltan

ES-SEMİ: Her şeyi en iyi şekilde işiten

EL-BASİR: Her şeyi en iyi şekilde gören

EL-HAKEM: Hükmeden hakkı yerine getiren

EL- ADL: Çok adaletli

EL-LATİF: Bütün işlerin tüm inceliklerini bilen, tüm kullarına iyilik ulaştıran

EL-HABİR: Herşeyin iç yüzünden tüm detayları ile haberdar olan 

EL-HALİM: Yumuşak huylu anlamına gelen Halim, suçlulara hemen ceza vermeyen

EL-AZİM: Azameti pek büyük 

EL-GAFUR: Affı ve bağışlaması çok 

EŞ-ŞEKUR: Kendi rızası gözetilerek yapılan işlere fazlasıyla muamelede bulunan 

EL-ALİYY: Çok yüce çok yüksek

EL-KEBİR: Çok büyük en büyük 

EL-HAFİYZU: Herşeyi Belli bir vakte kadar bela, musibet ve afetlerden koruyan 

EL MUKİT: Her yaratılmışların gıdasını ve azığını veren

EL HASİB: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiğini detaylı olarak bilen

EL CELİL: Ululuk ve Celal sahibi

EL KERİM: Lütfü ve keremi çok geniş olan

ER-RAKİB: Bütün işleri murakabe eden ve tüm varlığı gözeten

EL MUCİB: Kendisine dua edenlere icabet eden ve isteklerini geri çevirmeyen

EL- VASİU: İlmi, affı ve rahmeti geniş

EL HÂKİM: Bütün işlerinde hikmet bulunan

EL- VEDUD: Kullarını çok seven ve sevilmeye gerçekten layık olan

EL MECİD: Şanı yüksek ve büyük olan

EL-BAIS: Ölüleri dirilterek kabirlerinden çıkaran

EŞ-ŞEHİD: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan

EL-HAKK: Varlığı hiç değişmeden duran

EL-VEKİL: Kendisine tevekkül edilen işleri en iyi şekilde yerine getiren

EL KAVİYY: Çok güçlü, pek güçlü 

EL- METİN: Çok sağlam ve netameli olan

EL- VELİYY: Sevdiği kullarının dostu olan 

EL- HAMİD: Bütün varlığın kendi diliyle övdüğü ve ancak kendisine hamd edilen 

EL-MUHSİ: Sonsuz da olsa tek tek her şeyin sayısını bilen 

EL-MÜBDİU: Bütün varlıkları örneksiz olarak en baştan yaratan 

EL-MUİD: Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratabilen

EL-MUHYİ: Can bağışlayan hayat ve sağlık veren

EL-MUMİT: Canlı bir varlığın ölümünü de yaratan

EL-HAYY: Diri her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen

EL-KAYYUM: Gökleri, yer ve her şeyi tutan

EL-VACİD: İstediğini istediği anda bulan

EL MACİD: Kerem ve iyilikleri pek çok olan şanı ve keremi büyük olan

EL- VAHİD: Asla ortağı ve benzeri olmayan

ES-SAMED: İhtiyaçları ve sıkıntıları giden tek yer 

EL-KADİR: Her istediğini istediği şekilde yapmaya gücü yeten ve güç yetiren

EL-MUKTEDİR: Kuvvet sahipleri üzerinde istedikleri şekilde tasarrufta bulunan

EL-MUKADDİM: istediğini öne alan ve ileri geçiren

EL-MUAHHİR: İstediğini geride bırakan

 

EL-EVVEL: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan

EL-AHİR: Son anlamına gelen

EZ-ZAHİR: Aşikâr ve yaratılan her şeyde görünen

EL-MÜTEALİ: Eksikliklerden münezzeh yani uzak olan manasına gelen 

EL-BATIN: Her şeyden gizli 

EL-VALİ: Her an olup biten her şeyi ve kâinatı yöneten, idare eden

EL-BERR: Yarattıklarına gereken şekilde nimetleri bahşeden 

ET-TEVVAB: Günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul eden 

EL MÜNTEKİM: Suçlu olanları adaleti ile hak ettikleri cezaya çarptıran 

EL-AFÜVV: Çok affeden 

ER-RAUF: Çok lutfeden ve çok esirgeyen

MALİKÜL-MÜLK: Mülkün ebedi sahibi olan 

ZÜLCELALİ VEL İKRAM: Hem kerem hem de büyüklük sahibi olan

EL-MUKSİT: Bütün işlerini birbirine denk ve yerli yerinde yapan

EL-CAMİ: İstediğini istediği zaman ve istediği şekilde toplayan

EL GANİYY: Çok zengin anlamına gelen 

EL MUĞNİ: Dilediğini zengin kılan

EL- MANİ: Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen

ED-DARR: Elem ve zarar veren şeyleri de yaratan

EN-NAFİ: Faydalı şeyleri de yaratan

EN-NUR: Aydınlatan ve yol gösteren 

EL-HADİ: Hidayet veren ve kullarını muradına erdiren

EL-BEDİ: Hayret veren şekilde tüm alemleri yoktan var eden

EL-BAKİ: Varlığının sonu olmayan

EL VARİS: Her şeyin asıl sahibi olan

ER-RAŞİD: Bütün işleri dosdoğru bir nizam ve hikmet ile sonucuna ulaştıran

ES-SABUR: Çok sabırlı 

Dipnot olarak  bir çok kaynakta ayetel kürsi ile esmaül hüsnanın bir çok sıkıntı ve kederden kurtaracağı belirtilmiştir. Bahsedilen okunma tertibi ise şu şekildedir.

Kimin ihtiyacı veya bir haceti olupta ona ulaşmak için şu tertibi uygularsa Allah-ü Teala onu zengin eder dileğinin gerçekleşmesi için hayırlı kapılar açar. 170 Defa Ayetel kürsi okunduktan sonra 3000 defa YA KAFİ YA GANİ YA FETTAH YA REZZAK zikrini yapmalıdır.

 

12.06.2018

avatar

seren

eski hali daha güzel detaylı idi. değişiklik olumsuz olmuş. yorumlardan da anlaşılıyor. kimse aradığını bulamıyor.

22.04.2018

avatar

Ali

eş şafi neden listeden çıkartıldı eskiden vardı çok iyi hatırlıyorum.internette bir cevap bulamadım..

30.01.2018

avatar

E.A

Dayımız yoğun bakımda Allah rızası için dua edin.

19.12.2017

avatar

Handan

SA din kardeslerim manevi anlamda çok rahatsızım hem ruhen hem de bedenen Allah rizasi için bana dua edin.

29.08.2017

avatar

Selin

Allah rizasi icin Arakandaki kardeşlerimiz için dua edelim bu Esma ül Hüsna ile şu mübarek günlerde sevgili Peygamberimis S. V. hörmeti için, belki aramizda duamiz kabul olanimiz olur !

13.06.2017

avatar

mine

Ya kafi zikrini esmalar arasinda gormedim neden anlami fazileti sayisi yazmiyo.esmalardan degilse neden bi paragrafta ya kafi ya ganiy ya fettah ya rezzak zikrini yazdiniz.bi de ya şafi duydum ama hic biyerde yazmiyo bu da var mi uok mu

04.06.2017

avatar

Lütfen

Allah\\\'de KalbimnnDünya üzerinde okadar zulüm altında insan var,ve açlıkdan dan ölen insan lar var iken bizler kendi dünyalık ihtiyaç larımız için dualar zikirler aramakdayız nAllah öncelikle zulüm altındaki müslüman kardeşlerimize yardım eylesin nBu mesajı okuyan kardeşim kim olursan ol dualarında ( zulüm altındaki insanları ) ekleyerek duanı tamam lanAllah herşeyi gönlünüze göre versin ...Alıntı

12.05.2017

avatar

isimsiz

öncelikle siteniz için teşekkürler. esmaül hüsna sırlarını çok güzel izah etmiş olan bir sayfanız vardı. ben bir nusubetten kurtarması için rabbime çok zikir edebilmiştim. şimdi aynı teşbih sayısını göremedim. açıklayıcı bilgilerinizi neden kaldırdınız acaba teşekkür ederim. allah razı olsun.

11.05.2017

avatar

Allah\'de Kalbim

Dünya üzerinde okadar zulüm altında insan var,ve açlıkdan dan ölen insan lar var iken bizler kendi dünyalık ihtiyaç larımız için dualar zikirler aramakdayız nAllah öncelikle zulüm altındaki müslüman kardeşlerimize yardım eylesin nBu mesajı okuyan kardeşim kim olursan ol dualarında ( zulüm altındaki insanları ) ekleyerek duanı tamam lanAllah herşeyi gönlünüze göre versin ...

27.01.2017

avatar

sevapsiz

hepinizi o anlar istediginizide verir.simdi degi

10.01.2017

avatar

Rojda

Selamualeyküm ben kısa zaman önce burun ameliyatı oldum doktor mahvetti burnumu üzüntüden perişan oldum burnum eski hâline gelmesini için dua ediyorum .rüyamda esma husnalari oku 40 gün boyunca sayısı 6635 sanki böyle bir sayı gördüm .ama hangisini ne kadar okumam gerek bilemedim yardımcı olursanız sevinirim Allah razı olsun

04.01.2017

avatar

Zilan

Selamu Aleyküm ablacim Ben istedigimi zikirleri okuyom ama sevdigim den ayrildigim için onu çok ozluyom vede çok kisa zamanda kavusmak istiyom allahin izniyle tes vakitte kavusuruz insallah o yuzden çok sayida oluyom insallah faydasi var zarari yoktur be ablacim

04.01.2017

avatar

sirnakli

Bu zikirleri çok sayida okusak daha fayda etmez mi

13.12.2016

avatar

yldrmbyzt

@admin selamın aleyküm. Bilinçsizce çekilen zikirin zararı olduğu söyleniyor doğru mudur? Zikir çekeren nelere dikkat etmeliyiz? Minibüste,yolda vs. Zikir çekilebilir mi? nnKonuyla alakası yok ama bi sorum daha olacaktı. Gerçek bir müslüman, İslamı yaşamak istiyorum nerden nasıl başlayacağımı bilmiyorum? Kitap önerir misiniz? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

05.11.2016

avatar

Eren şerif

Merhanet anlamına gelen Allahın ismi

02.09.2016

avatar

duygu ulus

hepsini okuyacağım teşşekkürler

02.09.2016

avatar

Gökhan

Aynur kardeşim fark etmyor \'\'ya\'\' yada \'\'el\'\' sana göre hangisi daha kolay geliyorsa onu kullan

19.08.2016

avatar

Aynur

Ya mı el mi er mi hangisi dogru

23.07.2016

avatar

Elif

Merhaba büyük ebced ile ya ganiyy esmasini 1.123.600 adet okudum bazı sitelerde bunun tehlikeli olacağı yazıyor doğru mu? Eger doğruysa ne yapmaliyim

12.07.2016

avatar

Kadir

Selamın aleyküm nArkadaşlar reklamlar telefon veya bilgisayarınızda daha önce yapılmış olan ziyaretlere göre gelmektedir.nSitenin bununla ilgili bir yaptırımı söz konusu değildir nYinede bu reklamları google üzerinden sınıflandırıp ilgi alacağınıza göre reklam göre bilirsiniz


Soru Sorun

Facebook BeÄŸen


Esmaül hüsna faziletleri

ALLAH: Ya Allah şeklinde zikredildiğinde kalbin imanla dolmasına vesiledir ...

Allah ın 99 ismi

Bizleri yoktan var eden Rabbimize ne kadar minnettar olsak, ne kadar ş&uu ...

esmaül hüsna anlamları

1)      ALLAH: Tüm isim ve sıfatları kendinde t ...

Ya Vedud faziletleri

Ya Vedud esması Yüce Allah’ın 99 isimlerinin biridir. Bir ç ...

4444 salatı tefriciye duası

Faziletleri bakımından oldukça önemli olan salatı tefriciye hakkı ...

Tebbet Suresi

Tebbet suresi mekkede inmiş olup 5 ayetten oluşmaktadır. Manası itibari ile k ...

Felak Suresi

Felak suresi, Kuran-ı Kerimin 113. Suresidir.  Medine'de indirilmiş ...

Nas Suresi

Nas Suresi Medine’de indirilmiş olup, toplamda 6 ayetten oluşmaktad ...

İnşirah suresi

İnşirah suresi Mekke’de inmiş olup 8 ayetten oluşan, kuran-ı kerim&rsqu ...

Rahman Suresi

Rahman Suresi 78 Ayetten oluşup Ra’d Suresinden sonra Mekke’de in ...

Nasr Suresi

Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım e ...

Fetih Suresi Fazileti

Fetih Suresi ve faziletlerini sizler için bir araya topladık. Ka&ccedi ...

Maun suresi

Maun suresi Et-Tekâsü suresinden sonra Mekke’nin ilk yılları ...

Kevser Suresi

Kuran-ı kerimin 108. Suresi olan kevser suresi mekke döneminde adiya ...

Fil Suresi

Fil Suresi Okunuşu   Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biash ...

Mülk Suresi ( Tebareke )

Bismillâhirrahmânirrahîm Tebârekellezî bi ...

Amme ( nebe ) suresi

Haber anlamını taşıyan Nebe sözcüğü Kuran-ı Kerim’in 78. ...

Bakara suresi

Bakara suresi Kuran-ı kerim'in ikinci ve en uzun suresi olma özelliğ ...

Kureyş suresi

Kureyş Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li ...

Asr Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm 103/ASR-1: Vel asr(asri). ...

Karınca ( Bereket ) Duası

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsr&ac ...

Ezan Duası

Müezzinin ezanını işittiğiniz anda sizlerde ezanı tekrar ediniz. Sonra b ...

Yemek Duası

Dualarımız olmazsa olmazımız, en zor anlarımızda kurtarıcımız olarak tanımlan ...

Tövbe duası (tevbe)

Her insanoğlu bilerek ya da bilmeyerek gün içinde günaha d&u ...

Rızık Duası

Her evde, her işyerinde olması arzu edilen şeylerden biri helal kazanç ...

Uyku Duası

Peygamber efendimizin uykusuzluğa tutulan sahabe Zeyd b. Sabit r.a. hazretler ...

Şifa Duası

İnsanoğlu her zaman sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yaşayacağının garantisin ...

Fatiha Suresi Faziletleri

Fatiha Suresi Müddesir suresinde sonra 7 ayetten oluşarak Mekke’de ...

Yasin Suresi Faziletleri

Bu sure, ismini iki harften ibaret olan ilk ayetten almış ve Mekke’de i ...

ihlas suresi faziletleri

Bismillahirrahmanirrahim   Kul hüvallâhü ehad. ...

Kafirun Suresi

Bismillahirrahmanirrahim. Kul yâ eyyühelkâfirûn. L ...

Nazar Duası

İslam dininde hak olan Nazar, Bir insanın başka bir insana kıskanarak bakması ...

Kunut duaları

Hz Muhammed’in akşam namazını kıldığı sırada üçünc ...

Vakıa Suresi Fazileti

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her ki ...

şahmeran duası gerçek mi

Yılanların kralı anlamını taşıyan şahmeran sözcüğü farsç ...

Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası her türlü hacet, dilek, hastalık gibi durumla ...

islamda çocuk cinsiyeti belirlemenin günahı

Gelişen teknoloji ve ilerleyen tıp sayesinde neredeyse ölümcül ...