Dualar

Kategori » Dualar

Allah ın 99 ismi

Bizleri yoktan var eden Rabbimize ne kadar minnettar olsak, ne kadar şükretsek azdır. Kendi tasarrufunu kullanarak tüm azalarımızı yerli yerinde yaratan ve hiç durmadan saat gibi işleyen vücudumuzu bile izlesek ne kadar hikmetli varlıklar olduğumuzu bilmemiz için yeterli olacak. 
 
 
Hâşâ hiçbir kul yapımı eşyaya benzemeyen, düşünen, oturan konuşan, yemek yiyebilen biz varlıklar herkesin yüzünü birbirinden muhakkak farklı yaratan rabbimizin büyüklüğünü tahayyül bile edemiyoruz. Her an bizi görmekte olan ve yaptığımız tüm işler kendince kaydedilirken bizler de yaşam içerisinde kimi zaman en büyük günahların içerisinde yer alan şirke girerek her şeyin yaratıcısı olan Rabbimizi unutabiliyoruz
 
 
Bizlere her an şah damarından daha yakın olan Rabbimizin bizlerin yapacağımız ibadetlere ve virdlere ihtiyacı tabi ki yok fakat rızasını kazanmak adına her an Onunla olmak yapmamız gereken tek şeydir. Esmaül Hüsna olarak da bildiğimiz her birinin farklı anlamları bulunan ismi şeriflerini sizler de ihtiyacınıza göre hiç durmadan tekrarlamalısınız.

 
Böylelikle dünyalık işlerle meşgul olduğunuzda da her an Allah ı tesbih ediyor olmanın kalp hoşnutluğu olacak ve ihlâsla yapılan her ibadet gibi, bu ibadetiniz de kabul ve makbul olacaktır. Birbirinden güzel ve anlamları da farklı bulunan Allahın 99 ismini dilerseniz sizler de yazımızdan öğrenebilir ve hayatınıza tatbik edebilirsiniz.
 

 
ALLAH  Her şeyin gerçek mabudu
 
ER-RAHMAN  Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran
 
ER-RAHİM  Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek
 
EL-MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı
 
EL-KUDDÜS Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran
 
ES-SELAM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan
 
EL-MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren
 
EL-MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan
 
EL-AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan
 
EL-CEBBAR İstediğini zorla yaptıran
 
EL-MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
 
EL-HALIK Her şeyi yoktan yaratan
 
EL-BARİ Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan
 
EL-MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren
 
EL-GAFFAR Çok affeden
 
EL-KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden
 
EL-VEHHAB Bol bol hediyeler veren
 
ER-REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran
 
EL-FETTAH Her şeyi hikmetle açan
 
EL-ALİM Her şeyi hakkıyla bilen
 
EL-KABID İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan
 
EL-BASIT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten
 
EL-HAFID İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden
 
ER-RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten
 
EL-MUİZ İstediğine izzet veren ve şereflendiren
 
EL-MÜZİLL İstediğini zelil kılan
 
ES-SEMİ Gizli açık her sesi işiten 
 
EL-BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören
 
EL-HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren
 
EL-ADL Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez
 
EL-LATİF Lutfu keremi bol olan 
 
EL-HABİR Her şeyden haberdar olan
 
EL-HALİM Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden 
 
EL-AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen
 
EL-GAFUR Kullarının günahlarını bağışlayan
 
EŞ-ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan 
 
EL-ALİYY Her şeyiyle yüce olan 
 
EL-KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur 
 
EL-HAFIZ Her şeyi muhafaza eden
 
EL-MUKİT Her türlü mahlukata münasip rızık veren
 
EL-HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören
 
EL-CELİL Yücelik ve ululuk sahibi
 
EL-KERİM İyilik ve ikramı bol olan
 
ER-RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü
 
EL-MÜCİB Kullarının dualarına cevap veren
 
EL-VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan
 
EL-HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan
 
EL-VEDUD İtaatkar kullarını çok seven
 
EL-MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz 
 
EL-BAİS Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
 
EŞ-ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören
 
EL-HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit
 
EL-VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan 
 
EL-KAVİYY Güç ve kuvveti sonsuz olan
 
EL-METİN Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
 
EL-VELİYY Müminlerin dostu olan
 
EL-HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan
 
EL-MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen
 
EL-MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
 
EL-MUİD Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten 
 
EL-MUHYİ Canlılara hayat veren
 
EL-MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
 
EL-HAYY Gerçek hayat sahibi olan
 
EL-KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
 
EL-VACİD İstediğini bulan
 
EL-MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi
 
EL-VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan
 
ES-SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil
 
EL-KADİR Sonsuz kudret sahibi olan
 
EL-MUKTEDİR Her şeye gücü yeten
 
EL-MUKADDİM Dilediğini öne geçiren
 
EL-MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan
 
EL-EVVEL Herşeyden önce olan
 
EL-AHİR Herşeyden sonra olan
 
EZ-ZAHİR Varlığı apaçık görünen
 
EL-BATIN Herşeyin iç yüzünden haberdar olan 
 
EL-VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan
 
EL-MÜTEALİ Ali, büyük
 
EL-BERR Herkesten fazla iyilik yapan
 
ET-TEVVAB Bütün tevbeleri kabul eden
 
EL-MÜNTEKİM Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran
 
EL-AFÜVV Kullarını çok çok affeden
 
ER-RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen
 
MALİKÜL MÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır

 
 
ZÜL-CELALİ VEL İKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi
 
EL-MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun
 
EL CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan
 
EL GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
 
EL-MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
 
EL-MANİ İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan
 
ED-DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan
 
EN-NAFİ Faydalı şeyleri yaratan
 
EN-NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri
 
EL-HADİ Kullarına hidayet veren
 
EL-BEDİ Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen
 
EL-BAKİ Varlığının sonu olmayan
 
EL-VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
 
ER-REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran
 
ES-SABUR Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden
 
 
Bizi yoktan var eden Rabbimizi her an bu isimleri ile anarak rızasını kazanmanın yollarını araştırmamız gerekir. Ben kullarımı yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım diyen Rabbimiz, dünya içerisindeki yaratılmış diğer tüm varlıkları da insanlara hizmet etmek için yaratmıştır. Bakınız bir inek hem sütü hem de eti ile insanlara fayda sağlarken arının yaptığı bal da ismi Kuran da da geçen önemli yiyeceklerdendir.
 
 
Rabbimizin sadece bu işlerle görevlendirdiği hayvanlar hiçbir dönem bal yapmamak ya da süt vermemek gibi bir durumla bizleri karşılaştırmıyorlar. Adeta kurulu saat gibi Rabbin çizdiği istikamet üzere tüm görevlerini yerine getiren bu hayvanlardan dahi insanların alacakları çok ders bulunmaktadır. Onların Allah ın her istediklerini yerine getirirken neden biz Rabbimizi güzel adıyla anmaktan bile gafiliz. 
 

02.10.2018

avatar

asfbbg

allahım sana şükürler olsun

06.02.2018

avatar

damla

Allahim sen beni affet yaptığım hatalardan pişmanim bana doğru yollu göster iyi insanlarla karşılaştır ne olur allahım beni sevdiğime kavuştu Yarabbim beni 99 ismine ezebletir

30.12.2017

avatar

hamza miraç

Töbe ıstafılah ama allaha küfür etmeyin töbe ıstafılah ve allahtan korkun hep kızlar bilmem şarkıları bırakın ve teşekür edin namaz kılın dua edin kitaplar okuyun ve bunlar teşekür etme şeyleridir.ben -8 yaşındayım herşeyi boş veriyom ve kitap namaz ve dua ediyom sizde benin gibi yapın .benim ismim hamza miraç ,tır hamza yani hazreti hamza demektir miraç,da yani miraç kandili demektir. Allahım lütfen bizi zengin et rabbim cenete gidelim rabbim.

29.12.2017

avatar

Serkan

Allahım senin ismini ezberlemeyi nasip et

09.11.2017

avatar

berat

çok güzel olmuş

15.07.2017

avatar

Uğur

Herzaman Allahdan korkun Allahaın verdiklerine şükredin Allahın emir ve yasaklarına uyun

11.05.2017

avatar

Hüseyin

Rabbim sen bizi yakma müslüman kardeşlerimide rabbim size dua eden müslüman kardeşlerimizi bağışla sen bağın ve merameyin saibisin sizi sevmeyen kardeşimiz değildir allahım bütün müslüman kardeşlerimizi bağışla amin

11.05.2017

avatar

Serhat sert

Allahım vatanımı milletimi sana inanan bütün müminleri koru. Bizlerin günahlarını bağışla. Senin yolundan ayırma. Allahım zorda kalanlara yardım et. Allahım sen bizleri şeytanlaşmış insanların şerrinden şeytanın şerrinden koru. Cehennem korkusu cennet ümidiyle yaşat. Allahım colugum uza çocuğumuza hayırlı yazılar yaz. Vatana millete hayırlı evlat olarak yetiştirmeyi bizlere nasip et yarabbi. Bizleri ele güne muhtaç etme yarabbi. Hastalarimiza şifa dertlerimize deva ver yarabbi. Allahım sen herseyin hayırlısını ver yarabbi.son nefesimize geldiğimizde kelimeı taibeyi okuyarak çene kapamayı nasip eyle yarabbi.

24.01.2017

avatar

mustafa

allahım banadünyada daiylik ver

12.12.2016

avatar

Turcan

Yarabbim bu isimlerin ve bu gecenin yüzü gözü hürmetle tüm müslüman kardeşlerim bağışla onların günahlarını af et icisirede bizlerin günah larını bağışla hastalarımıza şifa derlilerimize deva borclularimiza eda verileri senin yolundan ayırma amiiiiiiii amiiin aminnnnn

08.11.2016

avatar

seyhan

Harika bir ödev bu ALLAHA\'ın 99 ismi bana bilgi verdi

18.10.2016

avatar

duygu nur öztürk

harika bir ödevdi

12.10.2016

avatar

elif

bu ödevim benim cumaya kadar inşalah ezberliye bilirim

18.09.2016

avatar

Hasan ünal

ALLAH\'IM ÜLKEMİZE BİRLİK BERABERLİK VER BİZİ GÜÇLÜ YAP ZAFER SENİN OLSUN ÜMMETİ MUHAMMEDİN DUALARINI BİZLERİN BİZİM VE BENİM DUALARIMI HAYIRLISI İLE KABUL ET İNŞALLAH AMİN AMİN AMİN

19.07.2016

avatar

selma sabirli dert

Ya rabim sen herkesin dualarini kabul et ya rabim sen buyuksun alahim EY ALLAHIM SEN AFFEDICISIN AFFI SEVERSIN BIZI AFFET AMIN (herkesin dualari kabul olsun bunu okurken pisman olanlarin gunahlari bagislansin astaliklar gitsin yarabim alahim ne olur abimin karisina ve kizina birsey ok olmasin kizi taha7aylik neolur alahim AMIN) abim karisi ve ikinci kizlari dun katstrof yaptilar

18.07.2016

avatar

kader

yarabim sen büyüksün yarabim sen benim günahları mı af eyle amin

14.07.2016

avatar

Gulay uzun cakmak

Kızıma isim arıyorum

02.07.2016

avatar

Hüsra

Allahım sen büyüksün yarabbim bütün müslüman kardeşleriminde benimde günahımı bağışla yarabbim aminnn

01.07.2016

avatar

Gula fazile

Çok guzel

29.06.2016

avatar

çağdaş

amin bunu yazan eleri dert görmrsin amin


Soru Sorun

Facebook Beğen


Esmaül hüsna faziletleri

ALLAH: Ya Allah şeklinde zikredildiğinde kalbin imanla dolmasına vesiledir ...

Allah ın 99 ismi

Bizleri yoktan var eden Rabbimize ne kadar minnettar olsak, ne kadar ş&uu ...

esmaül hüsna anlamları

1)      ALLAH: Tüm isim ve sıfatları kendinde t ...

Ya Vedud faziletleri

Ya Vedud esması Yüce Allah’ın 99 isimlerinin biridir. Bir ç ...

4444 salatı tefriciye duası

Faziletleri bakımından oldukça önemli olan salatı tefriciye hakkı ...

Tebbet Suresi

Tebbet suresi mekkede inmiş olup 5 ayetten oluşmaktadır. Manası itibari ile k ...

Felak Suresi

Felak suresi, Kuran-ı Kerimin 113. Suresidir.  Medine'de indirilmiş ...

Nas Suresi

Nas Suresi Medine’de indirilmiş olup, toplamda 6 ayetten oluşmaktad ...

İnşirah suresi

İnşirah suresi Mekke’de inmiş olup 8 ayetten oluşan, kuran-ı kerim&rsqu ...

Rahman Suresi

Rahman Suresi 78 Ayetten oluşup Ra’d Suresinden sonra Mekke’de in ...

Nasr Suresi

Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım e ...

Fetih Suresi Fazileti

Fetih Suresi ve faziletlerini sizler için bir araya topladık. Ka&ccedi ...

Maun suresi

Maun suresi Et-Tekâsü suresinden sonra Mekke’nin ilk yılları ...

Kevser Suresi

Kuran-ı kerimin 108. Suresi olan kevser suresi mekke döneminde adiya ...

Fil Suresi

Fil Suresi Okunuşu   Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biash ...

Mülk Suresi ( Tebareke )

Bismillâhirrahmânirrahîm Tebârekellezî bi ...

Amme ( nebe ) suresi

Haber anlamını taşıyan Nebe sözcüğü Kuran-ı Kerim’in 78. ...

Bakara suresi

Bakara suresi Kuran-ı kerim'in ikinci ve en uzun suresi olma özelliğ ...

Kureyş suresi

Kureyş Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li ...

Asr Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm 103/ASR-1: Vel asr(asri). ...

Karınca ( Bereket ) Duası

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsr&ac ...

Ezan Duası

Müezzinin ezanını işittiğiniz anda sizlerde ezanı tekrar ediniz. Sonra b ...

Yemek Duası

Dualarımız olmazsa olmazımız, en zor anlarımızda kurtarıcımız olarak tanımlan ...

Tövbe duası (tevbe)

Her insanoğlu bilerek ya da bilmeyerek gün içinde günaha d&u ...

Rızık Duası

Her evde, her işyerinde olması arzu edilen şeylerden biri helal kazanç ...

Uyku Duası

Peygamber efendimizin uykusuzluğa tutulan sahabe Zeyd b. Sabit r.a. hazretler ...

Şifa Duası

İnsanoğlu her zaman sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yaşayacağının garantisin ...

Fatiha Suresi Faziletleri

Fatiha Suresi Müddesir suresinde sonra 7 ayetten oluşarak Mekke’de ...

Yasin Suresi Faziletleri

Bu sure, ismini iki harften ibaret olan ilk ayetten almış ve Mekke’de i ...

ihlas suresi faziletleri

Bismillahirrahmanirrahim   Kul hüvallâhü ehad. ...

Kafirun Suresi

Bismillahirrahmanirrahim. Kul yâ eyyühelkâfirûn. L ...

Nazar Duası

İslam dininde hak olan Nazar, Bir insanın başka bir insana kıskanarak bakması ...

Kunut duaları

Hz Muhammed’in akşam namazını kıldığı sırada üçünc ...

Vakıa Suresi Fazileti

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her ki ...

şahmeran duası gerçek mi

Yılanların kralı anlamını taşıyan şahmeran sözcüğü farsç ...

Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası her türlü hacet, dilek, hastalık gibi durumla ...

islamda çocuk cinsiyeti belirlemenin günahı

Gelişen teknoloji ve ilerleyen tıp sayesinde neredeyse ölümcül ...