Dualar

Kategori » Dualar

Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası her türlü hacet, dilek, hastalık gibi durumlarda okunabilen, faziletleri ve faydaları oldukça güçlü bir duadır. 

Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed Tarafından Rivayet Edildiğine göre Kenzül Arş Duasının Faziletleri Şu şekildedir.

Bu duayı kim hayatı boyunca bir kere okursa okuyan kimselerin yüzleri kıyamet günü ayın 14 ü gibi ışıl ışıl parlar. Bu öyle bir parlaklıktırki bilmeyen kimseler o kişiyi peygamber sanarlar.


O kişinin rahat bir şekilde cennete girebilmesi için oradan bir burak getirilir ve üzerine binerek rahat bir şekilde cennete nail olur. Sırat köprüsünü durmaksızın hızlıca geçer.

Kim bu duayı okursa günahı tahmin edilemeyeceği kadar çok dahi olsa, herşeyden ümidini kesip çaresizliğe kapılsa dahi kendisine kabul görülmüş olan hac ve 1000 umre sevabı verilir

Sebebsiz korkuları olan ve sürekli olarak birşeylerden korkan kişilerin okuması durumunda Allah’ü Teala o kişiyi korktuğu şeyden emin kılar. Ayrıca susuzluk çeken kimsenin susuzluğu giderilir.Hasta şifa bulur, açın karnı doyar, kim üzerine okuyup üflerde hastalığı geçer, dünya ve ahiret istekleri için okunursa ALLAH o kişiye yardım eder.


Kimin bir düşmanı olurda bu duayı okursa Allah onlardan gelecek kötülüklerden, zararlardan ve eziyetlerden o kişiyi korur. Borcu olan bir kimseye Allah onu ödemeyi nasip eder ve kimseye muhtaç etmez.

Şayet hasta olan kişi bu duayı yazıp üzerinde taşırsa derdine hastalığına deva bulur. 
Hanımlar üzerinde bulundurursa eşleri onlara ikram eder.

Ailesinden ayrı olan, kaybolan kimseye hiçbir zarar gelmeden ailesine kavuşur ve cinler ile melekler o kişi için istiğraf ederler. Cinler ve şeytanlardan ve hastalıklardan korunurak emin olur. Hayatı bolluk ve bereket içinde geçer

Kim bu duayı 5 kere okursa Peygamber efendimizi rüyasında göreceği rivayet edilir.

Şayet fatiha suresi, ihlas suresi, kafirun suresi ve felak nas sureleri ile üç’er kere okunup ardından da bu dua okunursa Yüce Allah O kişiyi karşılaşacağı bütün kötülüklerden korur, her türlü hastalıktan emin kıldığı gibi isteklerinide vereceği söylenmiştir.

Gece yatarken bu duayı yazıp yastığın altına koyarak uyuan kişiye Allahü Teala o evden çalınanı ve o evden kaçanı geri dönmesini sağlar.

 

Kenzül Arş Duası Okunuşu
 

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.

Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

La ilahe illellahü sükran li ni´metih.

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..

Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

Inneke entel kerimül kebiru.

Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellemKenzül Arş Duası Meali

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir.

Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

 

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.
 

Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine,
 

Arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, 

 

İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine,

 

Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine,

 

Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum.

 

Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

 

Nihat Hatipoğlu'ndan Kenzül Arş Duası Faziletleri 

Kenzül Arş Duası Hakkında son zamanlarda gerçek olmadığına yönelik söylemler var. Bu yazımızda bunada açıklık getirmiş oluyoruz.

 

Kenzü’l-Arş duâsı , başta peygamberler hakkı ve hürmeti için, büyük meleklerin hakkı ve hürmeti için, “Bismillahirrahmanirrahim” hakkı ve hürmeti için ve Fatiha Sûresinden başlayıp Kur’ân’ın Sûre-i Celîlelerinin tamamının ilk âyetlerini zikrederek, sûrelerin hakkı ve hürmeti için, Kur’ân’daki kelime ve hecâ harflerinin hakkı ve hürmeti için, peygamberlerden, büyük meleklere ve büyük zatlara kadar bütün muhterem zatların hakkı ve hürmeti için, insanoğlunun ve melâikenin muhtelif hâl ve sıfatları esnasında zikrettikleri Allah’ın isimleri hakkı ve hürmeti için Allah’tan af, bağışlanma, mağfiret ve çok geniş bir çerçeve içinde ihtiyaçlarımızın karşılanmasını isteyen geniş, faziletli ve tesirli bir duadır.
 

Hazret-i Ali (ra) tarafından tertip edildiği ve Ehl-i beyt tarikiyle rivayet edildiği tahmin edilen ve aslı Kur’ân’dan alınmış bulunan bu duâ, "Mecmuâtü’l-Ahzab"da geçiyor. Ne kadar sıklıkla okuduğunu bilmesek de, bu duâyı bir hususî vird olarak kabul ettiğini bildiğimiz Bedîüzzaman Hazretleri, Rumuzât-ı Semâniye risâlesi olan Yirmi Dokuzuncu Mektûb’un Sekizinci Kısmının İkinci ve Üçüncü remizlerinde bu duadan bahsetmektedir. Üstad Hazretleri bu remizleri, “Kenzü’l-Arş Duasının Feyzinden Gelen Bir Nükte-i Kur’âniye”, “Kenzü’l-Arş’ın Birinci Nükte-i Kur’âniyesi”, “Kenzü’l-Arş Duâsının Feyzinden Gelen Üçüncü Nükte-i İcâziye” başlıkları ile işlemektedir.
 

Duânın başlangıç kısmı Allah’ın Erhamü’r-Râhimîn, Hannân, Mennan, Bedîü’s-Semâvâti ve’l-Arz, Zü’l-Celâli Ve’l-İkram isimlerine ve Allah’ın Kerîm zatını zikre tahsis edilmiş. Bu yüce isimlerin şefaatiyle özrümüzün kabulünü, ihtiyaçlarımızın giderilmesini, isteklerimizin verilmesini, günahlarımızın bağışlanmasını istiyoruz ve nitekim günahları Erhamü’r-Râhimîn olan Allah’tan başka hiç kimsenin bağışlayamayacağını dile getiriyoruz.
 

Duâda daha sonra aynı dilek ve isteklerimizi Hazret-i Âdem (as) ve Havva, Hazret-i Nuh (as), Hazret-i Musa (as), Hazret-i İsa (as), Hazret-i Muhammed (asm) hürmetine, Cebrail (as), Mikâil (as), İsrafil (as), Azrail (as) hürmetine, Bismillahirrahmânirrahîm ve Elhamdülillahi Rabbi’l-Âlemin hürmetine, Elif lâm mim ile başlayan Bakara Sûresi, Elif lâm mim ile başlayan Al-i İmran Sûresi hürmetine, Nisa Sûresi, Mâide Sûresi, En’âm Sûresi, Elif lâm mîm sâd ile başlayan A’râf Sûresi, Enfâl Sûresi, Tevbe Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan Yûnus Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan Hûd Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan Yûsuf Sûresi, Elif lâm mîm râ ile başlayan Ra’d Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan İbrâhîm Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan Hicr Sûresi, Nahl Sûresi, İsrâ Sûresi, Kehf Sûresi, Kâf hâ yâ ayn sâd ile başlayan Meryem Sûresi, Tâhâ Sûresi hürmetine ve devam ederek sıra ile Kur’ân’ın yüz on dört sûresinin her birisinin ilk âyetlerini zikri içine alarak, bu sûrelerin ve âyetlerinin şefaatleriyle Cenâb-ı Hakk’tan af ve bağışlanma talebini içeriyor.
 

Sûrelerin ardından Peygamber Efendimiz (asm)’e nâzil olunan Kur’ân’ın yirmi dokuz harfinin her birisini isim isim zikrederek, bu harflerin hürmetine af, mağfiret ve ihtiyaçlarımızla ilgili isteklerimizi Allah’a arz eden duâ metni, daha sonra yüz yirmi dört bin peygamber hürmetine, insanlığın atası Hazret-i Âdem ve Havva hürmetine, dört büyük meleklerin hürmetine, Kerrûbîn ve Hamele-i Arş melekleri hürmetine, yedi kat gökyüzü ile yedi kat yeryüzü ve bu mülklerde bulunan melekler hürmetine bağışlanma dileğini içeriyor.
 

Ardından Allah’ın isimlerini farklı bir açıdan ele alan duâ metni, bu isimlerin hepsiyle bağışlanma ve af talebini dile getiriyor. Burada göze çarpan bir orijinallik şudur: Burada Allah’ın isimlerine isim isim yer vermekten ziyade, bu yüce isimleri kendilerine sığınılma halleri ile ele alıyor. Ardından peygamberlere ve vahye tâbi olan ve istikamet üzere bulunan muhterem zatların hürmetine istek ve dileklerimizi Cenâb-ı Hakk'a arz ediyor.
 

Kur’ân’dan ve hadislerden alınan bu duâ metnini, sıkıntılı hallerimizde, günahlarımızdan af ve bağışlanma istediğimiz ve ihtiyaçlarımızın giderilmesini şiddetle arzuladığımız her an, Allah’ın merhametine ve şefkatine sığınmak için okuyabiliriz.

28.08.2018

avatar

Emine

Merhaba kardeşlerim sizden sevdigim adamla evlenebilmem için dua istiyorum bende ediyorum ama birbirimize yaptıgımız dualar daha hayırlıdır bende hepiniz için dua ediyorum Rabbim dert tasa göstermesin hiç birinize inşAllah Allah hepimizin gönlüne göre versin Gönlümüzden geçeni hakkımızda hayırlı eylesin dua edin bana lütfen zor durumdayım

03.06.2018

avatar

Gül

Bende haksız yere hapis yatan bacım ve tüm mahsumlar için dua istiyorum Allah cümlemizin dualarını kabul etsin inşallah bizlerden razı olsun hepinizin mesajını okudum Allah hepimizi selamete çıkarsın

14.04.2018

avatar

Yok

Allah hepimizin duasını kabul etsin bende küçük yavrum için dua istiyorum şimdiden allah razı olsun

23.03.2018

avatar

Gül

Benım de nÇok sıkıntılarım var sabah uyandım kenzül arş duası okudum Allah herkesin yardımcısı olsun sonunda kafayı yiyecem diyordum dualarınızı eksik etmeyin

14.03.2018

avatar

İslambol

Selamin aleykum arkadaslar benimde sikintilarim vardi ama inanin burdan Yazilanlarin okudum insnanlarin sikintilarinda kendimi unuttum allahh herkezinnSikintisini gidersin yardim etsin bide bisey farkettim herkez darda sikintili ama allahh hersikinti olani burda toplamis sifada buralardadir isallahh

19.02.2018

avatar

Ebru

Selamun aleyküm benim.cok slklntllarlm.var komşularlmlz bana cok eziyet ediyor evimde huzur kalmadl herseyi kotu goruyorum evimi tem8zliyemiyor cocuguma baksmlyorum bende bisi var lutfen dua edermisiniz koru komsulardan kurtulmam icin

17.02.2018

avatar

Hulya

Selamın aleyküm arkafaşlqr bende annem için sizden dua bekliyorum Rabbim hepinizden razı olsun ünşallah

14.02.2018

avatar

Hacer

Hepsini teker teker okudum ve hepiniz için dua edeceğim dünyadaki ve ahiretteki sıkıntılarınız için müminin tek silahı vardır oda duadır tanımadığınız birine de canı gönülden edilen dua makbuldür dua eder dua beklerim dünyadaki sorunlar ve ahiretteki sınavlarımız için esenlesenlikle kalın rabbim selamete çıkarsın İNŞALLAH

02.02.2018

avatar

Helin

Selam arkadaslar bn lise 3 e gidiyorum ve 2019 yks sinavina gircem allah rizasi icin yks sinavina giren herkeze dua edin allah simdiden hepinizden razi olsun

28.01.2018

avatar

Gorkem

Benmde duaya çok ihtiyacm var çok zor günler geçiyorm. Öncelikle en sevdgm varlgimi kardeşimi kaybettim o şuan bi melek. Gün geçtikçe icmde daha da büyüyor ölüyorum dayanilacak gibi değil. Şimdi de sevdgm adam hayatimn anlami evlenmek istedgm adamin sıkıntısı var. Kendisi asker ve bi hata yaptı. Aylardır bedelini çok ağır bi şeklide ödüyor hayatı mahvolms durumda. Bu hafta kurula çıkacak. Bu yazımı okuyan kardeşlerim dua bekliyorm sizden. Bu sikintilarimz geçsin ve allah\'ın izniyle evlenelim. Bekliyoruz sabrediyoruz şükrediyoruz tek bi an bile isyan etmedik. Allah\'a biraktk. Rabbim dualrimizi kabul etsin hepimizin yâr ve yardımcısı olsn amin

26.01.2018

avatar

Derviş ve medyum

Değerli kardeşim su hali kalıpla yap inayetini bekle

24.01.2018

avatar

Leylak

Arkadaşlar ben 1,5 yıllık evliyim eşim beni annemlere göndermek istemediği için çok tartışıyoruz halbuki onun ailesiyle altlı ğstlü oturuyoruz arada bende annemlere gitmeye hakkım yokmu en son kavgamızdan 1 hafta geçti ayrı uyuyoruz. Nolur düzelsin aramız ve annemlere göndermek sorun olmasın süzden dua bekliyorum. Yuvam yıkılmasın annemleride göreyimğŸ˜ž

22.01.2018

avatar

Eda

Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam Kardeşlerim Allahım Duâlarımız Kabul Eğlesin Duâ Eder Duânıza Bende nail Olmak isterim Hepinizden Allah razı Olsun Gönlüm dara düştü ya sabır diyorum Duâlarımı ediyorum Allahım gönül rahatlığı versin hepimize bütünün hayrına olsun Amin 🙏🏻

19.01.2018

avatar

Polat

Lutfenn muslumanin muslumana ethici dua Kabul olurmus lutfenn dua edelim birbirimize .. Cok dardayim zordayim kardeslerim .. kulagimda bir Hava sesi var egilince dogrulunca konusunca birisi konusunca dengem gidiyo bu yuzden .. yutkununca catcat ediyo yutkunmaktan konusmaktan birini dinlemekten korkar oldum... pisko lojim alt ust oldu yasayan Billir cokk zor iki cocugum var inhoud sevgiye muhtac inlading konusmasina bile gelemiyorum dualarinizi esirgemeyin bana dua Eden herkeze rabbimde istedigini versin inshallahh allaah emanetsiniz !!

12.01.2018

avatar

isimsiz

selamun aleyküm dostlarım allah rızası için bana da dua edin sevdiğim adam evlendi zamanında yaşanmış kötü şeylerin adına onunla helalleşmek istiyorum uzun uzadıya yüzleşmek helalliğini almak bu bana ağırlık yapıypr allah hepimizin yaddımcısı olsun şimdiden allah razı olsun

11.01.2018

avatar

Cuma

Kalbinizi Temiz Tutun Her Zaman Rabbimden İsteyin Rabbim Canı Gönülden İsteyen İyi Temiz Kalpli Kullarına Veriyor Rabbim Duaları Boş Çevirmez Bol Bol Dua Edin Hak Yolundan Rabbimin Yolundan Şaşmayın Rabbim Sizlerle Olsun

09.01.2018

avatar

Rıdvan doğan

Arkadaşlar bütün yorumları tek tek okudum herkesin bi derdi var fakat dermanı beklemek zor iştir lütfen önce yaradanın önerdiği sabrı gösterelim şüphesiz ki dualar rabbimize ulaşır ve eminim hepsi kabul olur fakat dua sabrı gerektirir unutmayalım lütfen ALLAH SABREDENLERLE BERABERDİR

08.01.2018

avatar

ridvan

Arkadaşlar şubat ayında bu mahkemem var üstüme atılmış bu iftira onun için sizlerden dua bekliyorum suan askerim o mesela beni çok sıkıyor şimdiden Allah razı olsun hepinizden.

02.01.2018

avatar

Aysel şaşmaz

Esselamın aleyküm kurbanım ben kendimi çok bitkin halsiz hissesiyorum emime kim gelirse onlarda geldiğinde öyle oluyor ve uyku baş ağrısı tutuyor gelenleri, biz nakşibendi tarikatı olarak sofilerin sohbet günü vardır ve bu tuhaflığı vekilimizde hissetti, bu evimde ağır bir nazar olduğunu fark ettim arada birşeyler görüyorum yanımda beliren korkuyorum sürekli halsiz uykulu baş ağrısıyla tüm günümü geçiriyorum bu pis nefes yüzünden eşim ilede sorun yaşıyoruz matti ve manevi, ve ben bu duayı eşimin cüzdanına koysam çocuklarıma ve kendimede cevşen yapsam evimede yazsam bizi korur ve üzerimizdeki piz nefesi atarmıyız nolur olumlu bir cvb nSağlıcakla kalın

28.12.2017

avatar

Zahide

Kardeşlerim bende hepinize dua ettim allahım inşallah hepinizin sıkıntısını gidersin bende yetim bir yegenim ver onun için okuyorum alkol alıyor ondan kurtulması için internetten bakıp okuyorum ne olur sizlerde böyle gençlere dua edermisiniz Rabbim hepsine hidayetler ihsan etsin inşallah


Soru Sorun

Facebook Beğen


Esmaül hüsna faziletleri

ALLAH: Ya Allah şeklinde zikredildiğinde kalbin imanla dolmasına vesiledir ...

Allah ın 99 ismi

Bizleri yoktan var eden Rabbimize ne kadar minnettar olsak, ne kadar ş&uu ...

esmaül hüsna anlamları

1)      ALLAH: Tüm isim ve sıfatları kendinde t ...

Ya Vedud faziletleri

Ya Vedud esması Yüce Allah’ın 99 isimlerinin biridir. Bir ç ...

4444 salatı tefriciye duası

Faziletleri bakımından oldukça önemli olan salatı tefriciye hakkı ...

Tebbet Suresi

Tebbet suresi mekkede inmiş olup 5 ayetten oluşmaktadır. Manası itibari ile k ...

Felak Suresi

Felak suresi, Kuran-ı Kerimin 113. Suresidir.  Medine'de indirilmiş ...

Nas Suresi

Nas Suresi Medine’de indirilmiş olup, toplamda 6 ayetten oluşmaktad ...

İnşirah suresi

İnşirah suresi Mekke’de inmiş olup 8 ayetten oluşan, kuran-ı kerim&rsqu ...

Rahman Suresi

Rahman Suresi 78 Ayetten oluşup Ra’d Suresinden sonra Mekke’de in ...

Nasr Suresi

Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım e ...

Fetih Suresi Fazileti

Fetih Suresi ve faziletlerini sizler için bir araya topladık. Ka&ccedi ...

Maun suresi

Maun suresi Et-Tekâsü suresinden sonra Mekke’nin ilk yılları ...

Kevser Suresi

Kuran-ı kerimin 108. Suresi olan kevser suresi mekke döneminde adiya ...

Fil Suresi

Fil Suresi Okunuşu   Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biash ...

Mülk Suresi ( Tebareke )

Bismillâhirrahmânirrahîm Tebârekellezî bi ...

Amme ( nebe ) suresi

Haber anlamını taşıyan Nebe sözcüğü Kuran-ı Kerim’in 78. ...

Bakara suresi

Bakara suresi Kuran-ı kerim'in ikinci ve en uzun suresi olma özelliğ ...

Kureyş suresi

Kureyş Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li ...

Asr Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm 103/ASR-1: Vel asr(asri). ...

Karınca ( Bereket ) Duası

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsr&ac ...

Ezan Duası

Müezzinin ezanını işittiğiniz anda sizlerde ezanı tekrar ediniz. Sonra b ...

Yemek Duası

Dualarımız olmazsa olmazımız, en zor anlarımızda kurtarıcımız olarak tanımlan ...

Tövbe duası (tevbe)

Her insanoğlu bilerek ya da bilmeyerek gün içinde günaha d&u ...

Rızık Duası

Her evde, her işyerinde olması arzu edilen şeylerden biri helal kazanç ...

Uyku Duası

Peygamber efendimizin uykusuzluğa tutulan sahabe Zeyd b. Sabit r.a. hazretler ...

Şifa Duası

İnsanoğlu her zaman sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yaşayacağının garantisin ...

Fatiha Suresi Faziletleri

Fatiha Suresi Müddesir suresinde sonra 7 ayetten oluşarak Mekke’de ...

Yasin Suresi Faziletleri

Bu sure, ismini iki harften ibaret olan ilk ayetten almış ve Mekke’de i ...

ihlas suresi faziletleri

Bismillahirrahmanirrahim   Kul hüvallâhü ehad. ...

Kafirun Suresi

Bismillahirrahmanirrahim. Kul yâ eyyühelkâfirûn. L ...

Nazar Duası

İslam dininde hak olan Nazar, Bir insanın başka bir insana kıskanarak bakması ...

Kunut duaları

Hz Muhammed’in akşam namazını kıldığı sırada üçünc ...

Vakıa Suresi Fazileti

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her ki ...

şahmeran duası gerçek mi

Yılanların kralı anlamını taşıyan şahmeran sözcüğü farsç ...

Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası her türlü hacet, dilek, hastalık gibi durumla ...

islamda çocuk cinsiyeti belirlemenin günahı

Gelişen teknoloji ve ilerleyen tıp sayesinde neredeyse ölümcül ...


Mutlaka Okumanız gereken bir sure

Ayetel kürsi