Dualar

Kategori » Dualar

Rahman Suresi

Rahman Suresi 78 Ayetten oluşup Ra’d Suresinden sonra Mekke’de indirilmiştir. (Bazı rivayetlere göre Medine’de indirildiğide söylenmekte olsada surenin Mekke’de indirildiği kabul edilmektedir.) İsmini ilk Ayette geçen Rahman Kelimesinden almakta olup Allah’ın 99 isimlerinden de biridir.
 

Kuran-ı Kerim’de insanlara ve cinlere hitab eden tek suredir. Surenin genel konusu Allah’ın mutlak egemen ve hakim olduğu, cennet ve cennet nimetleri, dünyanın insanlar için yaratılmış olması, insanların ve cinlerin Allah’a itaatten başka çareleri olmadığını açık olarak belirtmekle beraber, itaatten geri durulması durumunda karşılaşılacağı kötü sonuçları, razı gelip itaat edildiği taktirde karşılacakları mucizelerden bahsedilmektedir.
 

Bismillahirrahmanirrahim

1. Er rahman.
2. Alleme lkur'ane. 
3. Halekal insane. 
4. Allemehul beyan. 
5. Eş şemsu vel kameru bi husban. 
6. Ven necmu veş şeceru yescudan. 
7. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. 
8. Ella tatğav fil mizan. 
9. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. 
10. Vel erda vedaaha lil enam. 
11. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. 
12. Vel habbu zul asfi ver rayhan. 
13. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 
14. Halekal'insane min salsalin kelfahhari. 
15. Ve hale kalcanne min maricin min narin. 
16. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 
17. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. 
18. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 
19. Mereclbahreyni yeltekıyani. 
20. Beynehuma berzahun la yebğıyani. 
21. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 
22. Yahrucu minhumellu'lu velmercanu. 
23. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 
24. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela'lami. 
25. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 
26. Kullu men 'aleyha famin 
27. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami. 
28. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 
29. Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin. 
30. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 

31. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni. 
32. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 
33. Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. 
34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 
35. Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. 
36. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 
37. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani. 
38. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 
39. Feyevmeizin la yus'elu 'an zenbihi insun vela cannun. 
40. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani 
41. Yu'refulmucrimune bisiymahum feyu'hazu binnevasıy vel'akdami. 
42. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 
43. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune. 
44. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin. 
45. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 
46. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani. 
47. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 
48. Zevata efnanin. 
49. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 
50. Fiyhima 'aynani tecriyani. 
51. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 
52. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani. 
53. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban. 
54. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan. 
55. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. 
56. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can. 
57. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. 
58. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan. 
59. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban. 
60. Hel cezaul ıhsani illel ihsan. 
61. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. 
62. Ve min dunihima cennetan. 
63. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 
64. Mudhammetan 
65. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 
66. Fihima aynani neddahatan. 
67. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 
68. Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman 
69. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 
70. Fihinne hayratun hısan 
71. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 
72. Hurum maksuratun fil hıyam 
73. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 
74. Lem yatmishunne insun kablehum ve la can 
75. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 
76. Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan 
77. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban 
78. Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram. 


 Rahman Suresi Türkçe Okunuşu

55 - Rahman

Bismillahirrahmânirrahîm

1, 2. Rahmân Kur'an'ı öğretti. 
3. İnsanı yarattı. 
4. Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti. 
5. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. 
6. Otlar ve ağaçlar (Allah'a) boyun eğerler. 
7. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. 
8. Ölçüde haddi aşmayın. 
9. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. 
10. Allah yeri yaratıklar için var etti. 
11. Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır. 
12. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. 
13. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
14. Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. 
15. "Cin" i de yalın bir ateşten yarattı. 
16. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
17. O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. 
18. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
19. (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar. 
20. (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. 
21. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
22. O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. 
23. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
24. Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. 
25. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
26. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. 
27. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır. 
28. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
29. Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O'ndan isterler. O, her an yeni bir ilahi tasarruftadır. 
30. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
31. Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar! 
32. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.
34. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
35. Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. 
36. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
37. Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?) 
38. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
39. İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak. 
40. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
41. Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. 
42. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
43. İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. 
44. Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. 
45. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
46. Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. 
47. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
48. İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. 
49. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
50. İçlerinde akan iki pınar vardır. 
51. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
52. İkisinde de her meyveden çift çift vardır. 
53. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
54. Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır. 
55. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
56. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur. 
57. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
58. Onlar sanki yakut ve mercandır. 
59. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir. 
61. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
62. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. 
63. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
64. O iki cennet koyu yeşil renktedir. 
65. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
66. İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. 
67. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
68. İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. 
69. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
70. Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. 
71. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
72. Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir. 
73. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
74. Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. 
75. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
76. Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler). 
77. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 
78. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. 

 

Rahman Suresi faziletleri
 

Rahman suresini okuyan kişilere mutluluklar, hayır kapıları açılır

Kim bu duayı 70 kez okur ise o gönül ferahlığına kavuşur ve iç huzuru bulur. Kişi kendine hayırlı kapıların açılmasını istediğinde günde 70 kez Rahman Suresini okuyabilir

Rahman suresi fakirliği sona erdirmekte ve rızık kapılarını açmaktadır. Fakir iken zengin eden dua olarak da bilinir.

Rahman suresini okuduktan sonra dilek dileyenlerin istediği Allah tarafından yerine getirilir.

Rahman suresi okumak o kişiyi darlıktan kurtarır. Borcu var ise borcundan kurtulmasını hapiste ise hapisten çıkmasını, hasta ise iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Borcu olan kişiler bolca rahman suresi okuyarak, borçlarından tez zamanda kurtulmaya başlamalıdır.

Günahkar olan kişiler için tövbe edilip Rahman suresi okunması rivayet edilmiştir.

Dilediğiniz bir istediğinizin olması için rahman suresini dillerinizden düşürmeyiniz.

Rahman Suresi Soru Cevap
 

Soru: kişi var olan korkularından ve vesveselerinden korunmak için hangi duayı okumalıdır?

Cevap: Rahman suresini ceylan derisinin üzerine yazmak ve üzerinde taşımak o kişiyi korkularından arındırıyor olacak. Bir başka rivayete göre ise Rahman Suresinin 33 ile 36. Ayetlerini yazmak yeterli olacaktır.

Soru: çocukların Kur’anı Kerimi çabuk öğrenmeleri ve kolay kolay unutmamaları için hangi dualar okunabilir?

Cevap: Alimlerden biri olan Kelbi’nin rivayetine göre, Kuran okuyan çocuklar için, bir kaba zemzem suyu koyularak üzerine Rahman suresinin 1 – 6, Kıyame suresinin 16-19, Buruc suresinin 21-22  ayetleri yazılacak ve sonrasında ise  bu sudan içecektir. Bu sayede çocuklar çok daha kolay bir şekilde öğrenecek ve daha zor unutuyor olacaklar.


Rahman Suresi Dinle

 


 

 

26.09.2017

avatar

mahmut

rahman suresini arapça bilmiyorum türkçe okusamda sevabını alabilirmiyim.selamunaleyküm


Soru Sorun

Facebook Beğen


Esmaül hüsna faziletleri

ALLAH: Ya Allah şeklinde zikredildiğinde kalbin imanla dolmasına vesiledir ...

Allah ın 99 ismi

Bizleri yoktan var eden Rabbimize ne kadar minnettar olsak, ne kadar ş&uu ...

esmaül hüsna anlamları

1)      ALLAH: Tüm isim ve sıfatları kendinde t ...

Ya Vedud faziletleri

Ya Vedud esması Yüce Allah’ın 99 isimlerinin biridir. Bir ç ...

4444 salatı tefriciye duası

Faziletleri bakımından oldukça önemli olan salatı tefriciye hakkı ...

Tebbet Suresi

Tebbet suresi mekkede inmiş olup 5 ayetten oluşmaktadır. Manası itibari ile k ...

Felak Suresi

Felak suresi, Kuran-ı Kerimin 113. Suresidir.  Medine'de indirilmiş ...

Nas Suresi

Nas Suresi Medine’de indirilmiş olup, toplamda 6 ayetten oluşmaktad ...

İnşirah suresi

İnşirah suresi Mekke’de inmiş olup 8 ayetten oluşan, kuran-ı kerim&rsqu ...

Rahman Suresi

Rahman Suresi 78 Ayetten oluşup Ra’d Suresinden sonra Mekke’de in ...

Nasr Suresi

Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım e ...

Fetih Suresi Fazileti

Fetih Suresi ve faziletlerini sizler için bir araya topladık. Ka&ccedi ...

Maun suresi

Maun suresi Et-Tekâsü suresinden sonra Mekke’nin ilk yılları ...

Kevser Suresi

Kuran-ı kerimin 108. Suresi olan kevser suresi mekke döneminde adiya ...

Fil Suresi

Fil Suresi Okunuşu   Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biash ...

Mülk Suresi ( Tebareke )

Bismillâhirrahmânirrahîm Tebârekellezî bi ...

Amme ( nebe ) suresi

Haber anlamını taşıyan Nebe sözcüğü Kuran-ı Kerim’in 78. ...

Bakara suresi

Bakara suresi Kuran-ı kerim'in ikinci ve en uzun suresi olma özelliğ ...

Kureyş suresi

Kureyş Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li ...

Asr Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm 103/ASR-1: Vel asr(asri). ...

Karınca ( Bereket ) Duası

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsr&ac ...

Ezan Duası

Müezzinin ezanını işittiğiniz anda sizlerde ezanı tekrar ediniz. Sonra b ...

Yemek Duası

Dualarımız olmazsa olmazımız, en zor anlarımızda kurtarıcımız olarak tanımlan ...

Tövbe duası (tevbe)

Her insanoğlu bilerek ya da bilmeyerek gün içinde günaha d&u ...

Rızık Duası

Her evde, her işyerinde olması arzu edilen şeylerden biri helal kazanç ...

Uyku Duası

Peygamber efendimizin uykusuzluğa tutulan sahabe Zeyd b. Sabit r.a. hazretler ...

Şifa Duası

İnsanoğlu her zaman sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yaşayacağının garantisin ...

Fatiha Suresi Faziletleri

Fatiha Suresi Müddesir suresinde sonra 7 ayetten oluşarak Mekke’de ...

Yasin Suresi Faziletleri

Bu sure, ismini iki harften ibaret olan ilk ayetten almış ve Mekke’de i ...

ihlas suresi faziletleri

Bismillahirrahmanirrahim   Kul hüvallâhü ehad. ...

Kafirun Suresi

Bismillahirrahmanirrahim. Kul yâ eyyühelkâfirûn. L ...

Nazar Duası

İslam dininde hak olan Nazar, Bir insanın başka bir insana kıskanarak bakması ...

Kunut duaları

Hz Muhammed’in akşam namazını kıldığı sırada üçünc ...

Vakıa Suresi Fazileti

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her ki ...

şahmeran duası gerçek mi

Yılanların kralı anlamını taşıyan şahmeran sözcüğü farsç ...

Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası her türlü hacet, dilek, hastalık gibi durumla ...

islamda çocuk cinsiyeti belirlemenin günahı

Gelişen teknoloji ve ilerleyen tıp sayesinde neredeyse ölümcül ...