Dualar

Kategori » Dualar

Tövbe duası (tevbe)

Her insanoğlu bilerek ya da bilmeyerek gün içinde günaha düşebilir. Önemli olan bunlar için tövbe etmek ve birdaha yapmamaya gayret etmek olacaktır. Tövbe Duası faziletlerini ve rivayetlerini sizler için aktarıyor olacağız ama ondan önce tövbe duasının önemine iyice değinmek isteriz.
 

Hz. Ali a.s yapılan günahlar konusunda ‘ günahı terk etmek, tövbe etmekten daha kolay bir ameldir’ lafını buyurmuş ve insanların daha dikkatli olmasına değinmiştir.  Allah’ın yasakladığını ve dinin hoş görmediği durumlardan sakınmak ve kaçınmak insanoğlunun elindedir. Zamanında yapılan ya da hemen sonrasında günah olduğunun farkına vardığınız durumlar için elbette ilk olarak tövbe etmeli ve yaradanınıza sığınarak af dilemelisiniz. Önemli olan her hata sonrasında tövbe etmek değil, yapılandan ders çıkararak tekrar yapmamak olacaktır.

Allah Affedicidir

Kişi her ne olursa olsun, her ne hata yaparsa yapsın, yolun neresinden dönerse kar olacağını bilmeli ve Allah’tan umut kesmeden af olmasını dilemelidir. Allah affedicidir. Yaptıklarından dolayı pişman olanlar ve tövbe edenler için af kapısı sonuna kadar açıktır.

Tövbe, yapılan günahlardan kurtuluş olarak görünen, yaptıklarından dolayı pişman olarak bir daha işlenmemek adına yapılan duadır.

Tövbe duası kişinin içine ferahlık ve maneviyat katacaktır. Çıkmazda olanlar için ve yaptığı hatalar için af dileyenlerin içi nur ile dolacak ve tekrarlamayacak şekilde hayatlarına devam etmeye var güçleri ile çalışacaklardır.

Tövbe duası için birçok sure ile sizlere aydınlatıcı bilgiler vermekte ve her zaman af kapılarının sonuna kadar açık olduğuna değinmiştir.
 

Ayetler ile Tövbe duaları
 

Zumer suresinin 53 ayetinde yer alan’ De ki, aleyhlerine karşı ölçüyü kaçırmış olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Rabbimiz, bütün günahları affeder. Çünkü O esirgeyen ve bağışlayandır." Sözü zaten tövbenin önemine değinmektedir.

Yine bir diğer sure olan Necm suresi 32. ayette ise "Ufak kusurların dışında büyük günahlardan ve çirkin amellerden sakınanlara, Allah'ın affı şüphesiz boldur." Açıklaması yapılmıştır.

Tövbe duası istiğbar etmek yani estağfurullah demektir. Bu bir kişi için gerek günah, gerek haram bir olaya karıştıktan sonra Allah’tan korkarak ve ona sığınarak bir daha yapmama kararının alınması demektir. Tövbe etmeyi ertelemeden ve ettikten sonra da buna göre düzgün yaşamaya çalışmakta önemli adımlardan biridir. Birçok farklı Tövbe dualarından birini okuyabilir ve yaradanınıza sığınabilirsiniz. İçten yapılan ve farkına varılarak yapılan tövbe duaları sizleri af yoluna sokmaya yardımcı olacaktır.
 

Tövbe duası okunuşu

"Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah,

El - Azim, el - Kerim, er - Rahim ellezi la ilahe illa hü el-hayye'l Kayyum ve etübü ileyh

Ve es'eluhu't tevbete ve'l mağfirete ve'l hidayete lena innehü hüve't tevvabu'r-ahim

Tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliku linefsihi mevten ve la hayaten ve la nuşüra

Allahümme ente Rabbi la ilahe ente Halakteni ve ene Abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tu. Euzü bike min şerri ma sana'tu Ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zenbi fağfirli, fe innehu la yağfiruz - zunübe illa ente

Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve'l yevmi'l ahiri ve bi'l kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala ve'l Ba'sü bade'l mevti hakkun.

Eşhedü en la ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Resulüh. La ilahe illallah Muhammedu'r Resullullah."
 

Tövbe duası meali

 

"Ya Rabbi! Sen benim Rabbimsin. Sana inandım ve güvendim. Sana sığındım. Ellerimi açtım ve yüzümü sana döndürdüm. Kapına geldim, beni kulluğuna kabul et. Adem aleyhisselamdam bugüne kadar gelmiş tüm peygamberlere, kitaplara, meleklere ve ahiret gününe iman ettim. Bu güne kadar işlemiş olduğum tüm günahlarımdan pişman oldum. Bunları bir daha yapmamaya söz veriyorum. Günahlarımı affet, beni bağışla, beni kulluğundan ayırma, ellerimi boş çevirme, kapından kovma Ya Rabbi Beni kötü alışkanlıklarımdan terk etmeyi nasip et. Şeytana uydurma. Bana dayanmak için güç ver. Cehennem azabından koru, beni cennetine dahil et. Cennetinde Peygamber efendimize komşu olmayı ihsan et."


Nihat Hatipoğlu Tövbe Duası
 

 

 

21.02.2018

avatar

Rahim Ertürk Demir

Necm süresi 32.ayete bakacak olursak, benim anladığım yada sizin anlatmak istediğiniz. Büyük günah işleyenlerin tövbesinin kabul edilmeyeceği midir? Yani günahı büyük olanın tövbe etmesine de müslüman olmasına da Allah\'a inanmasına da gerek yokmu dur? Kafayı çözemedim????

09.02.2018

avatar

Canan

Tövbe duaası


Soru Sorun

Facebook Beğen


Esmaül hüsna faziletleri

ALLAH: Ya Allah şeklinde zikredildiğinde kalbin imanla dolmasına vesiledir ...

Allah ın 99 ismi

Bizleri yoktan var eden Rabbimize ne kadar minnettar olsak, ne kadar ş&uu ...

esmaül hüsna anlamları

1)      ALLAH: Tüm isim ve sıfatları kendinde t ...

Ya Vedud faziletleri

Ya Vedud esması Yüce Allah’ın 99 isimlerinin biridir. Bir ç ...

4444 salatı tefriciye duası

Faziletleri bakımından oldukça önemli olan salatı tefriciye hakkı ...

Tebbet Suresi

Tebbet suresi mekkede inmiş olup 5 ayetten oluşmaktadır. Manası itibari ile k ...

Felak Suresi

Felak suresi, Kuran-ı Kerimin 113. Suresidir.  Medine'de indirilmiş ...

Nas Suresi

Nas Suresi Medine’de indirilmiş olup, toplamda 6 ayetten oluşmaktad ...

İnşirah suresi

İnşirah suresi Mekke’de inmiş olup 8 ayetten oluşan, kuran-ı kerim&rsqu ...

Rahman Suresi

Rahman Suresi 78 Ayetten oluşup Ra’d Suresinden sonra Mekke’de in ...

Nasr Suresi

Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım e ...

Fetih Suresi Fazileti

Fetih Suresi ve faziletlerini sizler için bir araya topladık. Ka&ccedi ...

Maun suresi

Maun suresi Et-Tekâsü suresinden sonra Mekke’nin ilk yılları ...

Kevser Suresi

Kuran-ı kerimin 108. Suresi olan kevser suresi mekke döneminde adiya ...

Fil Suresi

Fil Suresi Okunuşu   Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biash ...

Mülk Suresi ( Tebareke )

Bismillâhirrahmânirrahîm Tebârekellezî bi ...

Amme ( nebe ) suresi

Haber anlamını taşıyan Nebe sözcüğü Kuran-ı Kerim’in 78. ...

Bakara suresi

Bakara suresi Kuran-ı kerim'in ikinci ve en uzun suresi olma özelliğ ...

Kureyş suresi

Kureyş Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li ...

Asr Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm 103/ASR-1: Vel asr(asri). ...

Karınca ( Bereket ) Duası

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsr&ac ...

Ezan Duası

Müezzinin ezanını işittiğiniz anda sizlerde ezanı tekrar ediniz. Sonra b ...

Yemek Duası

Dualarımız olmazsa olmazımız, en zor anlarımızda kurtarıcımız olarak tanımlan ...

Tövbe duası (tevbe)

Her insanoğlu bilerek ya da bilmeyerek gün içinde günaha d&u ...

Rızık Duası

Her evde, her işyerinde olması arzu edilen şeylerden biri helal kazanç ...

Uyku Duası

Peygamber efendimizin uykusuzluğa tutulan sahabe Zeyd b. Sabit r.a. hazretler ...

Şifa Duası

İnsanoğlu her zaman sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yaşayacağının garantisin ...

Fatiha Suresi Faziletleri

Fatiha Suresi Müddesir suresinde sonra 7 ayetten oluşarak Mekke’de ...

Yasin Suresi Faziletleri

Bu sure, ismini iki harften ibaret olan ilk ayetten almış ve Mekke’de i ...

ihlas suresi faziletleri

Bismillahirrahmanirrahim   Kul hüvallâhü ehad. ...

Kafirun Suresi

Bismillahirrahmanirrahim. Kul yâ eyyühelkâfirûn. L ...

Nazar Duası

İslam dininde hak olan Nazar, Bir insanın başka bir insana kıskanarak bakması ...

Kunut duaları

Hz Muhammed’in akşam namazını kıldığı sırada üçünc ...

Vakıa Suresi Fazileti

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her ki ...

şahmeran duası gerçek mi

Yılanların kralı anlamını taşıyan şahmeran sözcüğü farsç ...

Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası her türlü hacet, dilek, hastalık gibi durumla ...

islamda çocuk cinsiyeti belirlemenin günahı

Gelişen teknoloji ve ilerleyen tıp sayesinde neredeyse ölümcül ...