Esmaül Hüsna Sırları

Esmaül hüsna nedir? Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.

İnsanlar neden Allah’ı zikretmelidir?

Kâinatın Yaratıcısı olan Allah, sadece insanları ve cinleri kendisine iman etsinler ve istikamet üzere yaşasınlar diye yarattığını belirterek bunun dışında yarattığı her varlığı tek görevi Allah’a kulluk olan insanlara hizmet etsinler diye yaratmıştır. Biz insanlar hayvanların ve nebatatın hep aynı sürede hiç aksatmadan kendilerine verilen görevleri yaptığına şahit oluruz.

Misalle izah etmek gerekirse bir arının ‘’ben bal yapmak istemiyorum’’, ya da bir ineğin ‘’bugün süt vermeyeceğim’’ deme lüksü yoktur. Çünkü onlar Rabbin isteği ile ve tükenmeyen hazineleri sayesinde görevlerini hiç aksatmadan biz insanlığa ballarını ve sütlerini yedirip içirmeye devam ederler.

Yine bunun gibi yaratılan pek çok hayvan da vardır ki bizler yaratılışının gayesini bilmeden gereksiz olduğunu düşünürüz. Hâlbuki durum böyle değildir. Allah o hayvanları da kâinatın hizmeti için yaratmıştır ve araştırmalar sonucu fark edildiği gibi yılanın varlığının dahi ozon açısından yine insana fayda sağlayan bir yönü vardır.

Görüldüğü gibi kâinatta her şey insanın emrine yaratılmış ve biz insanlar da Allah’ı çokça zikretmek ve ibadet etmek ile mükellef kılınmışsak yapılması gereken şey, Allah’ın isimlerine ve bir ayette de ifade edildiği gibi Allah’ın ipine sıkı sıkıya bağlanmak olmalıdır.

Nasıl bir insana seslenmeden kendisinin size cevap vermesini bekleyemezsiniz, Hak katında da değeriniz, Allah’a ne kadar seslendiğiniz ya da ne kadar içten seslendiğiniz ile doğru orantılı olacaktır.

Bu açıdan hadiseleri değerlendirdiğimizde yukarıda da bahsettiğimiz gibi Yaratıcı’nın 99 isminin her biri farklı isteklerimizi gidermek için muktedir ve belirlenen ölçülerde tekrarlandığında istenilen amaçlara ulaşmada hem maddi hem manevi rehberdir.

Bu yazımızda da sizlere detaylı olarak Allah’ın mübarek 99 ismini, bu ismi şeriflerin anlamlarını ve günlük olarak hangi sayılarda zikredildiği takdirde maddi manevi hastalıklara yine Allah’ın izniyle şifa olacağını anlatmaya çalışacağız.

Bismillahirrahmanirrahim;

ALLAH: Tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimdir.)

ER RAHMAN: Bütün yaratılmışlar için hayır ve merhameti tercih eden

ER- RAHİM: Büyük nimetler veren ve merhametli

EL-MELİK: Bütün kâinatın sahibi ve hükümdarı

EL-KUDDÜS: gafletten ve hatadan arınmış ve tertemiz

ES-SELAM: Cennetteki kullarına selam eden ve selamete çıkaran

EL-MÜ’MİN: Gönüllerde iman etme isteği uyandıran, sığınanları koruma altına alıp ferahlatan

EL- MÜHEYMİN: Koruyan ve gözeten anlamlarına gelir

EL- AZİZ: Mağlup edilmesine imkân olmayan Galip

EL- CEBBAR: Dilediğini zorla yaptıran ve tüm eksikleri tamamlayan

EL- MÜTEKEBBİR: Her hadisede büyüklüğünü gösteren

EL- HALIK: Bütün varlığı yoktan var eden şekillendiren, halkeden anlamlarına gelir

EL- BARİ: Her şeyi birbirine uygun yaratan

EL-MUSAVVİR: Her şeye bir biçim ve özellik veren

EL- GAFFAR: Marifeti çok olan

EL- KAHHAR: Her istediğini istediği anda yapmaya muktedir olan

EL-VEHHAB: Nimeti sonsuz olan

ER-REZZAK: Yaratılmışlara pek çok faydalanılacak şey ihsan eden

EL- FETTAH: Zorlukları kolaylaştıran anlamına gelir

EL- ALİM: Her şeyi çok iyi bilen

EL-KABID: Kabıd sıkan bunaltan ve daraltan

EL-BASIT: Açan genişleten

EL-HAFIZ: Yukarıdan aşağı indiren ve alçaltan

ER-RAFİ: Yukarı kaldıran ve yükselten

EL-MUİZ: İzzet veren ve ağırlayan

EL MUZİLL: Zelil eden alçaltan

ES-SEMİ: Her şeyi en iyi şekilde işiten

EL-BASİR: Her şeyi en iyi şekilde gören

EL-HAKEM: Hükmeden hakkı yerine getiren

EL- ADL: Çok adaletli

EL-LATİF: Bütün işlerin tüm inceliklerini bilen, tüm kullarına iyilik ulaştıran

EL-HABİR: Herşeyin iç yüzünden tüm detayları ile haberdar olan

EL-HALİM: Yumuşak huylu anlamına gelen Halim, suçlulara hemen ceza vermeyen

EL-AZİM: Azameti pek büyük

EL-GAFUR: Affı ve bağışlaması çok

EŞ-ŞEKUR: Kendi rızası gözetilerek yapılan işlere fazlasıyla muamelede bulunan

EL-ALİYY: Çok yüce çok yüksek

EL-KEBİR: Çok büyük en büyük

EL-HAFİYZU: Herşeyi Belli bir vakte kadar bela, musibet ve afetlerden koruyan

EL MUKİT: Her yaratılmışların gıdasını ve azığını veren

EL HASİB: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiğini detaylı olarak bilen

EL CELİL: Ululuk ve Celal sahibi

EL KERİM: Lütfü ve keremi çok geniş olan

ER-RAKİB: Bütün işleri murakabe eden ve tüm varlığı gözeten

EL MUCİB: Kendisine dua edenlere icabet eden ve isteklerini geri çevirmeyen

EL- VASİU: İlmi, affı ve rahmeti geniş

EL HÂKİM: Bütün işlerinde hikmet bulunan

EL- VEDUD: Kullarını çok seven ve sevilmeye gerçekten layık olan

EL MECİD: Şanı yüksek ve büyük olan

EL-BAIS: Ölüleri dirilterek kabirlerinden çıkaran

EŞ-ŞEHİD: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan

EL-HAKK: Varlığı hiç değişmeden duran

EL-VEKİL: Kendisine tevekkül edilen işleri en iyi şekilde yerine getiren

EL KAVİYY: Çok güçlü, pek güçlü

EL- METİN: Çok sağlam ve netameli olan

EL- VELİYY: Sevdiği kullarının dostu olan

EL- HAMİD: Bütün varlığın kendi diliyle övdüğü ve ancak kendisine hamd edilen

EL-MUHSİ: Sonsuz da olsa tek tek her şeyin sayısını bilen

EL-MÜBDİU: Bütün varlıkları örneksiz olarak en baştan yaratan

EL-MUİD: Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratabilen

EL-MUHYİ: Can bağışlayan hayat ve sağlık veren

EL-MUMİT: Canlı bir varlığın ölümünü de yaratan

EL-HAYY: Diri her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen

EL-KAYYUM: Gökleri, yer ve her şeyi tutan

EL-VACİD: İstediğini istediği anda bulan

EL MACİD: Kerem ve iyilikleri pek çok olan şanı ve keremi büyük olan

EL- VAHİD: Asla ortağı ve benzeri olmayan

ES-SAMED: İhtiyaçları ve sıkıntıları giden tek yer

EL-KADİR: Her istediğini istediği şekilde yapmaya gücü yeten ve güç yetiren

EL-MUKTEDİR: Kuvvet sahipleri üzerinde istedikleri şekilde tasarrufta bulunan

EL-MUKADDİM: istediğini öne alan ve ileri geçiren

EL-MUAHHİR: İstediğini geride bırakan

EL-EVVEL: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan

EL-AHİR: Son anlamına gelen

EZ-ZAHİR: Aşikâr ve yaratılan her şeyde görünen

EL-MÜTEALİ: Eksikliklerden münezzeh yani uzak olan manasına gelen

EL-BATIN: Her şeyden gizli

EL-VALİ: Her an olup biten her şeyi ve kâinatı yöneten, idare eden

EL-BERR: Yarattıklarına gereken şekilde nimetleri bahşeden

ET-TEVVAB: Günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul eden

EL MÜNTEKİM: Suçlu olanları adaleti ile hak ettikleri cezaya çarptıran

EL-AFÜVV: Çok affeden

ER-RAUF: Çok lutfeden ve çok esirgeyen

MALİKÜL-MÜLK: Mülkün ebedi sahibi olan

ZÜLCELALİ VEL İKRAM: Hem kerem hem de büyüklük sahibi olan

EL-MUKSİT: Bütün işlerini birbirine denk ve yerli yerinde yapan

EL-CAMİ: İstediğini istediği zaman ve istediği şekilde toplayan

EL GANİYY: Çok zengin anlamına gelen

EL MUĞNİ: Dilediğini zengin kılan

EL- MANİ: Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen

ED-DARR: Elem ve zarar veren şeyleri de yaratan

EN-NAFİ: Faydalı şeyleri de yaratan

EN-NUR: Aydınlatan ve yol gösteren

EL-HADİ: Hidayet veren ve kullarını muradına erdiren

EL-BEDİ: Hayret veren şekilde tüm alemleri yoktan var eden

EL-BAKİ: Varlığının sonu olmayan

EL VARİS: Her şeyin asıl sahibi olan

ER-RAŞİD: Bütün işleri dosdoğru bir nizam ve hikmet ile sonucuna ulaştıran

ES-SABUR: Çok sabırlı

Dipnot olarak  bir çok kaynakta ayetel kürsi ile esmaül hüsnanın bir çok sıkıntı ve kederden kurtaracağı belirtilmiştir. Bahsedilen okunma tertibi ise şu şekildedir.

Kimin ihtiyacı veya bir haceti olupta ona ulaşmak için şu tertibi uygularsa Allah-ü Teala onu zengin eder dileğinin gerçekleşmesi için hayırlı kapılar açar. 170 Defa Ayetel kürsi okunduktan sonra 3000 defa YA KAFİ YA GANİ YA FETTAH YA REZZAK zikrini yapmalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*