Amme ( nebe ) suresi

Haber anlamını taşıyan Nebe sözcüğü Kuran-ı Kerim’in 78. Suresidir. Mekke’de Me’aric suresinden sonra inmiş olup bazı kaynaklara göre “Amme ye-tesâelûn” (Amme suresi) olarakta anılmaktadır.

Surenin ana genel konusuna bakıldığında insanoğluna yer yüzünde verilen nimetler, Kıyametin ne zaman kopacağı, Kıyamet günü yaşananları, Cehennemi, Cehennemin şiddetini, Kafirlerin ALLAH’ü Teala tarafından hesaba çekildikten sonra uğrayacakları pişmanlıkları, İman edenler için Cennet nimetleri, Cebrail ve meleklerin saf tutuşu bizlere aktarmaktadır.

Hadis-i şerif Kadı Beydavi Tefsiri : Amme suresini okuyan kimse imansız ahirete gitmekten emin olduğu gibi Cenab-ı Hakdünyada geçimini kolaylaştırıp rızkını genişletir.

Bismillahirrahmanirrahim

Rahman ve Rahim olan Allahın adı ile başlarım

Amme yetesaelune.

Neden soruşuyorlar?

Aninnebeil’azıymi.

O büyük peygamberlik haberinden

Elleziy hum fiyhi muhtelifune.

ki Onlar onda görüş ayrılığına düşüyorlar.

Kella seya’lemune.

Hayır, ileride bilecekler!

Sümme kella seya’lemune.

Hayır, hayır, ileride bilecekler!

Elem nec’alil’arda mihaden.

Biz, yeryüzünü bir döşek yapmadık mı?

Velcibale evtaden.

7.Dağları da birer kazık (yapmadık mı)?

8.Ve halaknakum ezvacen.

Sizleri çift çift yarattık.

Ve ce’alna nevmekum subaten.

Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

Ve ce’alnelleyle libasen.

Geceyi bir örtü yaptık.

Ve ce’alnennehare me’aşen.

Gündüzü bir geçim vakti yaptık.

Ve beneyna fevkakum seb’an şidaden.

Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.

Ve ce’alna siracen vehhacen.

İçlerine parıl parıl parlayan bir kandil astık.

Ve enzelna minelmu’sırati maen seccacen.

O yoğun bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.

Linuhrice bihi habben ve nebaten.

Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.

Ve cennatin elfafen.

Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler.

İnne yevmelfasli kane miykaten.

Şüphesiz ki, o fasıl (kıyamet) günü belirlenmiş bir vakit olmuştur.

Yevme yunfehu fiyssuri fete’tune efvacen.

Sur’a üfürüldüğü gün, bölük bölük gelirsiniz!

Ve futihatissemau fekanet ebvaben.

Gökde açılmış, kapılar oluşmuştur.

Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.

Dağlar yürütülmüş, bir serap olmuştur.

İnne cehenneme kanet mirsaden

Şüphesiz, cehennem bir gözetleme yeri olmuştur.

Littağıyne meaben.

Azgınlara bir barınak olmuştur.

Labisiyne fiyha ahkaben.

İçinde devirlerce kalacaklardır.

La yezukune fiyha berden ve la şeraben.

Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de bir içecek.

İlla hamiymen ve ğassakan.

Yalnızca bir kaynar su ve irin.

Cezaen vifakan.

Yaptıklarına tamamen uygun bir ceza olarak.

İnnehum kanu la yercune hısaben.

Çünkü onlar, hiçbir hesap ummazlardı.

Ve kezzebu biayatina kizzaben.

Ayetlerimize yalan diye diye tam bir yalancı olmuşlardı.

Ve kulle şey’in ahsaynahü kitaben.

Biz ise her şeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.

Fezuku felen neziydekum illa ‘azaben.

Artık tadın! Artık, azabınızı artırmaktan başka birşey yapacak değiliz!

İnne lilmuttekıyne mefazen.

Şüphesiz, takva sahipleri için bir kurtuluş ve murada erme var

Hadaika ve a’naben.

Bahçeler var, bağlar var.

Ve keva’ıbe etraben.

Turunç göğüslü yaşıt (kızlar) var.

Ve ke’sen dihakan.

Dopdolu bir kadeh var.

La yesme’une fiyha lağven ve la kizzaben.

Orada ne boş bir laf işitirler ne de bir yalan isnadı.

Cezaen min rabbike ‘ataen hısaben.

Rabbinden bir karşılık ki, yeter mi yeter!

Rabbissemavati vel’ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.

O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman’dır. O’na bir hitapta bulunma gücüne sahip olamazlar.

Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.

Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf saf kıyama duracakları gün, Rahman’ın izin verdiğinden başka hiç kimse konuşamaz; o da doğruyu konuşacaktır.

Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.

O gün gerçektir, o halDe dileyen Rabbine varacak bir yüz edinsin, bir yol tutsun!

İnna enzernakum ‘azaben kariyben yevme yenzurulmer’u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

Çünkü Biz size yakın bir azabı ihtar ettik. O gün kişi ellerinin önceden gönderdiğine bakacak ve kafir ise: “Ah ne olurdu ben bir toprak olsaydım!” diyecektir.

Amme (Nebe suresi) Faziletleri

İkindi sonrası Nebe suresini okuyan kişi için hem dünyanın hem de ahiretin saadetine nail olacağı rivayet edilmiştir. Özellikle kabir azabından korkanlar için sık sık dile getirilmelidir. Sizi kabir azabından koruyor olacaktır.

Nebe suresini ezbere bilmek çok hayırlıdır. Amme (Nebe suresi) suresini okumanın faziletleri oldukça geniş ve detaylıdır Allah şirk günahlarınızın dışında kalanları affeder ve baışlar. Bu duayı her okuduğunuzda yaradanınıza daha çok yakınlaşırsınız.

Kaybolmasını ya da çalınmasını istemediğiniz, sizler için önemli olan eşyaların üzerine Amme (Nebe suresi) suresini okumak onun kaybolup çalınmasını engelliyor olacaktır.

Amme (Nebe) suresi soru ve cevaplar

Soru: Hırsız ve kötü insanlardan korunmak için hangi duayı okumak hayırlıdır?

Yanıt: Amme (Nebe suresi) suresini okuyan kişi için, hırsız ve kötü insanlar çevresinden uzaklaşmaya başlayacaktır. Özellikle işyerlerinize girerken ve çıkarken, evlerinize girerken ve çıkarken okumaya gayret ediniz.

Soru: Ruhsal sıkıntının ve maddi sıkıntının kısaca her türlü sıkıntıyı giderecek dua hangisidir?

Yanıt: kişinin hem ruhsal, hem maddi hem de manevi olarak yaşadığı sıkıntılarından korunması ve kurtulması için Amme (Nebe suresi) suresini bolca okuması rivayet edilmiştir.

Amme Suresi Dinle (Nebe Suresi)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*