Görsel Yok

Kenzül Arş Duası

9 Şubat 2019 admin 0

Kenzül Arş Duası her türlü hacet, dilek, hastalık gibi durumlarda okunabilen, faziletleri ve faydaları oldukça güçlü bir duadır. Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed Tarafından Rivayet Edildiğine göre Kenzül […]

Görsel Yok

Vakıa Suresi Fazileti

9 Şubat 2019 admin 0

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim her gece Vakıa Suresini okursa, ona asla fakirlik isabet etmez.” “Vakıa Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz […]

Görsel Yok

Kunut duaları

9 Şubat 2019 admin 0

Hz Muhammed’in akşam namazını kıldığı sırada üçüncü rekâtta inen Kunut Duaları, onun kendinden geçmiş ellerinin çözülmesine yardımcı oldu. Hz Peygamber bu duaların indiği sırada ellerinin kaldırarak tekbir ettiği […]

Görsel Yok

Nazar Duası

9 Şubat 2019 admin 0

İslam dininde hak olan Nazar, Bir insanın başka bir insana kıskanarak bakmasından ötürü oluşan kötü enerjinin karşı tarafa iletilmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Halk […]

Görsel Yok

Kafirun Suresi

9 Şubat 2019 admin 0

Bismillahirrahmanirrahim. Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ abüdü mâ tabüdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ abüd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ […]

Görsel Yok

İhlas Suresi Faziletleri

9 Şubat 2019 admin 0

Bismillahirrahmanirrahim Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yeküllehû küfüven ehad. Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah ‘ın adıyla (okumaya başlıyorum.) İhlas […]

Görsel Yok

Fatiha Suresi Faziletleri

9 Şubat 2019 admin 0

Fatiha Suresi Müddesir suresinde sonra 7 ayetten oluşarak Mekke’de inmiştir. Tam olarak inen ilk suredir. Kuran’ın ilk suresi olduğu için açan manasına gelen Fatiha adı […]

Görsel Yok

Uyku Duası

9 Şubat 2019 admin 0

Peygamber efendimizin uykusuzluğa tutulan sahabe Zeyd b. Sabit r.a. hazretlerine tavsiye ettiği uyku duası aşağıda.. Uyku Duası Okunuşu Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente […]

Görsel Yok

Rızık Duası

9 Şubat 2019 admin 0

Her evde, her işyerinde olması arzu edilen şeylerden biri helal kazanç, bol rızık olacaktır. Bunun için yapmanız gereken dualar ve almanız gereken önlemler var elbette. […]

Görsel Yok

Tövbe duası (tevbe)

9 Şubat 2019 admin 0

Her insanoğlu bilerek ya da bilmeyerek gün içinde günaha düşebilir. Önemli olan bunlar için tövbe etmek ve birdaha yapmamaya gayret etmek olacaktır. Tövbe Duası faziletlerini […]

Görsel Yok

Yemek Duası

9 Şubat 2019 admin 0

Dualarımız olmazsa olmazımız, en zor anlarımızda kurtarıcımız olarak tanımlanabilir. Özellikle birçok rivayetleri ile bizlere umut veren duaların içinde en çok merak edilenlerden biri de Yemek […]

Görsel Yok

Ezan Duası

9 Şubat 2019 admin 0

Müezzinin ezanını işittiğiniz anda sizlerde ezanı tekrar ediniz. Sonra bana salat ve selam okuyunuz. Her kim bana salat okursa, Allah ona on defa rahmet buyurur. […]

Görsel Yok

Kureyş suresi

9 Şubat 2019 admin 0

Kureyş Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li’î lâfi Kurayş’in 2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf 3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt 4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf […]

Görsel Yok

Bakara suresi

9 Şubat 2019 admin 0

Bakara suresi Kuran-ı kerim’in ikinci ve en uzun suresi olma özelliğini taşır. Toplamla 50 sayfa ve 286 ayetten oluşur. Bu ayetlerin arasında Ayetel Kürsi’de yer almaktadır. Zirve anlamına […]

Görsel Yok

Amme ( nebe ) suresi

9 Şubat 2019 admin 0

Haber anlamını taşıyan Nebe sözcüğü Kuran-ı Kerim’in 78. Suresidir. Mekke’de Me’aric suresinden sonra inmiş olup bazı kaynaklara göre “Amme ye-tesâelûn” (Amme suresi) olarakta anılmaktadır. Surenin ana genel konusuna bakıldığında insanoğluna yer […]

Görsel Yok

Mülk Suresi ( Tebareke )

9 Şubat 2019 admin 0

Bismillâhirrahmânirrahîm Tebârekellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). Mülk elinde (kudretinde) olan O (Allah) Mübarek’tir. Ve O, herşeye kaadirdir. Ellezî halakal mevte […]

Görsel Yok

Fil Suresi

9 Şubat 2019 admin 0

Fil Suresi Okunuşu Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin […]

Görsel Yok

Kevser Suresi

9 Şubat 2019 admin 0

Kuran-ı kerimin 108. Suresi olan kevser suresi mekke döneminde adiyat suresinden sonra nazil olmuştur.  3 ayetten ibaret olup adını ilk ayetinde geçen çok hayır, bol […]

Görsel Yok

Maun suresi

9 Şubat 2019 admin 0

Maun suresi Et-Tekâsü suresinden sonra Mekke’nin ilk yıllarında indirilmiş olup Kuran-ı Kerim’in yüz yedinci suresidir. Bazı kesimler surenin bir bölümünün Medine’de, bir bölümünün ise Mekke’de […]

Görsel Yok

Fetih Suresi Fazileti

9 Şubat 2019 admin 0

Fetih Suresi ve faziletlerini sizler için bir araya topladık. Kaç adet Fetih Suresi okunmalı ya da sıkıntıdan olduğunuz durumlar için hangi rivayetler sunulmaktadır merak ediyor […]

Görsel Yok

Rahman Suresi

9 Şubat 2019 admin 0

Rahman Suresi 78 Ayetten oluşup Ra’d Suresinden sonra Mekke’de indirilmiştir. (Bazı rivayetlere göre Medine’de indirildiğide söylenmekte olsada surenin Mekke’de indirildiği kabul edilmektedir.) İsmini ilk Ayette geçen Rahman Kelimesinden almakta olup Allah’ın […]

Görsel Yok

Nas Suresi

9 Şubat 2019 admin 0

Nas Suresi Medine’de indirilmiş olup, toplamda 6 ayetten oluşmaktadır. İnsanların Allah’a sığınmasını emrettiği içinde manası ‘İnsanlar’ olarak bilinmektedir. Nas Suresinin İnişi Anlatılan rivayete göre Yahudi kökenli bir çocuk Peygamber […]

Görsel Yok

Felak Suresi

9 Şubat 2019 admin 0

Felak suresi, Kuran-ı Kerimin 113. Suresidir.  Medine’de indirilmiş olup 5 ayetten oluşan Felak Suresi, Nas Suresi ile birlikte kötülüklerden ( büyücülerden, cinlerden, vs gibi ) korunmak için okunur. Felak suresinin […]

Görsel Yok

Tebbet Suresi

9 Şubat 2019 admin 0

Tebbet suresi mekkede inmiş olup 5 ayetten oluşmaktadır. Manası itibari ile kurusun, yani beddua anlamına gelmektedir ve Ebu Leheb hakkında inmiştir. O Resullah Efendimizin yaptığı işlere engel olmuş ve buna […]

Görsel Yok

4444 Salatı Tefriciye Duası

9 Şubat 2019 admin 0

Faziletleri bakımından oldukça önemli olan salatı tefriciye hakkında sizlere detaylı bilgiler aktarmış olacağız. Özellikle hanımlar tarafından okunduğu bilinen salatı tefriciye’nin faziletlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. Namazdan […]

Görsel Yok

Ya Vedud faziletleri

9 Şubat 2019 admin 0

Ya Vedud Faziletleri, Esması Yüce Allah’ın 99 isimlerinin biridir. Bir çok kardeşimizinde bildiği gibi bu esma sevgi ve aşk zikirlerinde de kullanılmaktadır. Bu yazımızda bunun ne derece […]

Görsel Yok

Esmaül Hüsna Anlamları

9 Şubat 2019 admin 0

1)      ALLAH: Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan Rabbimizin başka hiçbir varlığa verilemeyen adıdır. 2)      ER-RAHMAN: Yarattığı tüm varlıklar için merhamet ve hayır dileyen anlamlarına […]

Görsel Yok

Allahın 99 İsmi

9 Şubat 2019 admin 0

Bizleri yoktan var eden Rabbimize ne kadar minnettar olsak, ne kadar şükretsek azdır. Kendi tasarrufunu kullanarak tüm azalarımızı yerli yerinde yaratan ve hiç durmadan saat […]

Görsel Yok

Esmaül hüsna faziletleri

9 Şubat 2019 admin 0

ALLAH: Ya Allah şeklinde zikredildiğinde kalbin imanla dolmasına vesiledir ER-RAHMAN: Günde 298 kere Allah ı sevgilisi olmak için okunur ER-RAHİM: Günde 258 maddi ve manevi […]