Esmaül hüsna faziletleri

ALLAH: Ya Allah şeklinde zikredildiğinde kalbin imanla dolmasına vesiledir

ER-RAHMAN: Günde 298 kere Allah ı sevgilisi olmak için okunur

ER-RAHİM: Günde 258 maddi ve manevi rızık için okunur

EL-MELİK: 91 kere emir sahibi olmak için okunur

EL-KUDDÜS: 170 kere günde günahlardan kurtulmak için okunur

ES-SELAM: 131 kere korktuklarından emin olmak için okunur

EL-MÜMİN: 137 kere kötü hastalıklara yakalanmamak için okunur

EL-MÜHEYMİN: 145 kere insanların düşüncelerini anlamak için okunur

EL-AZİZ: Günde 94 kez okunur

EL-CEBBAR: Günde 206 kez

EL-MÜTEKEBBİR: Günde 662 kez

EL-HALIK: Günde 731 kere üzüntüden kurtulmak için

EL-BARİ: 214 kez okuyan başarılı olur.

EL-MUSAVVİR: Maksatlara ulaşmak için 336 kez

EL-GAFFAR: 1281 kere bağışlanmak için

EL-KAHHAR: 306 kere zalimleri kahretmek için

EL-VEHHAB: 196 kere borçtan kurtulmak için

ER-REZZAK: Bol rızık için 308 kez

EL-FETTAH: 489 kere maddi manevi hayırlar için

EL-ALİM : 150 kere ilim zenginliği için

EL-KABID: 903 kere zalimin zulmünden kurtulmak için

EL-BASIT: 72 kere işlerin büyümesi için

EL-HAFID: 1481 kere belalardan korunmak için

ER-RAFİ: 351 kere işinde yükselmek için

EL-MUİZ: 117 kere fakir ve zelillikten kurtulmak için

EL-MÜZİLL: 770 kere düşmanları zelil etmek için

ES-SEMİ: 180 kere duaların kabulü için

EL-BASİR: 112 kere acziyetin ortadan kalkması için

EL-HAKEM: 68 kere haklı davayı kazanmak için

EL-ADL: 104 kere adaletli olmak için

EL-LATİF: 129 kere dileklerin olması

EL-HABİR: 812 hafızanın genişlemesi için

EL-HALİM: 88 ahlak güzelliği için okunur

EL-AZİM: 1020 kere sözünün tesirli olması için

EL-GAFUR: 1286 kere günahların affı için

EŞ-ŞEKUR: 526 kere talihin açıklığı için

EL-ALİYY: 110 kere zilletten kurtulmak için

EL-KEBİR: 232 kere hürmet görmek için

EL-HAFIZ: 998 kere nefsin ve malın korunması için

EL-MUKİT: 550 kere muhtaç olunan şeyin korunması için

EL-HASİB: 80 kere alnı açık olmak için

EL-CELİL: 5329 zalimi zelil etmek için

EL-KERİM: 270 bol rızık ve kolaylık için

ER-RAKİB: 312 kere Allah ın koruması altında olmak için

EL-MÜCİB: 3025 duaların kabulu için

EL-VASİ: ömür uzunluğu 137 kere

EL-HAKİM: 6084 kere ilim ve hikmet sahibi olmak için

EL-VEDUD: 400 kere okuyan herkesin sevgisini kazanır

EL-MECİD: 3249 izzet ve şerefin artması için

EL-BAİS: 573 kere kuvvetli irade için

EŞ-ŞEHİD: 319 kere şehid olmak için

EL-HAKK: 108 kez sağlam bir iman için

EL-VEKİL: 66 kez Allah tan yardım için

EL-KAVİYY: 116 kez kansızlık için

EL-METİN: 500 kez maddi manevi sağlam olmak için

EL-VELİYY: 2116 kere Allah ın yardımı için

EL-HAMİD: 3844 kazancın genişlemesi için

EL-MUHSİ: 148 kez zekanın kuvvetli olması için

EL-MÜBDİ: 57 kez muvaffak olmak için

EL-MUİD: 124 elden kaçanı geri kazanmak için

EL-MUHYİ: 68 işlerin başarılı olması için

EL-MÜMİT: 490 kez harama bakmamak için

EL-HAYY: 324 kez sözün tesirli olması için

EL-KAYYUM: 156 kez isteklerin olması için

EL-VACİD: 196 kez kaybedileni bulmak için

EL-MACİD: 2304 kazanç bolluğu için

EL-VAHİD: 3669 isteklerin olması kalbin uyanık olması için

ES-SAMED: 134 kere hiç kimseye muhtaç olmamak için

EL-KADİR: 305 kez gücünün çok olması için

EL-MUKTEDİR: 774 her işte başarılı olmak için

EL-MUKADDİM: 184 kez daima yükselmek için

EL-MUAHHİR: 847 kötü birinin uzaklaştırılması için

EL-EVVEL: 37 hayırlı işlerde birinci olmak için

EL-AHİR: 801 kere ömür uzunluğu için

EZ-ZAHİR: 1106 kere her meselenin zuhuru için

EL-BATIN: 62 kez nefsin mutmain olması için

EL-VALİ : 47 kez sözün tesirli olması için

EL-MÜTEALİ: 551 kez istediği makama gelmek için

EL-BERR : 202 kez her zaman iyilik bulmak için

ET-TEVVAB : 409 kez tövbelerin kabulü için

EL-MÜNTEKİM: 630 kez zulümden korunmak için

EL-AFÜVV: 156 kez rızık bolluğu için

ER-RAUF : 287 kez zarar görmemek için

MALİKÜL MÜLK : 212 kez malın, kazancın zarar görmemesi için

ZÜL-CELALİ VEL İKRAM: 1155 işlerin kolaylığı için

EL-MUKSİT: 209 kez eşlerin arasının düzelmesi için

EL CAMİ: 114 kez küslerin barışması için

EL GANİY: 1060 kez geniş rızık ve büyük servet için

EL-MUĞNİ: 1100 kez geçim genişliği için

EL-MANİ: 161 kez kazadan uzak olmak için

ED-DARR: 1001 kez zararlı kişilerin kahrolması için

EN-NAFİ: 201 kez hastalıklardan korunmak için

EN-NUR: 256 kez kalp nuruna sahip olmak için

EL-HADİ: 400 kez çocukların ailesine itaatkar olması için

EL-BEDİ: 86 kez Allah ın yardımını almak için

EL-BAKİ: 113 kez ömrün uzunluğu için

EL-VARİS: 707 kez uzun ömürlü olmak için

ER-REŞİD: 514 kez içki ve zinadan kurtulmak için

ES-SABUR: 298 kez başladığı için kolay bitirmek için

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*